Innovation och entreprenörskap för det transportsmarta samhället


Varje år ökar transportbehovet, inte minst för att vår vardag ska fungera – för att ta oss till skola, jobb, arbete och fritidsaktiviteter. Vi gillar fler transporter, inte färre. Vi gillar det transportsmarta samhället, inte det transportsnåla.

Det transportsmarta samhället stavas fler och effektivare transporter. Därför jobbar vi på Transportföretagen för att förbättra villkoren för företagen inom transportnäringen för att kunna utvecklas och för att ge utrymme för innovation och entreprenörskap – nyckelord för ett företagsvänligt klimat i framkant. För det är inte politiker och beslutsfattare som skapar det transportsmarta samhället utan entreprenörerna. Det är entreprenörerna som kommer på de smarta lösningarna.

För att vi ska lyckas behöver vi fokusera på tre frågor: hållbarhetsfrågan, infrastrukturfrågan och på branschens omfattande rekryteringsbehov. Hållbarhetsfrågan står högt på vår agenda och vi jobbar med den på flera plan då den genomsyrar hela vår verksamhet. Som en inledande satsning har vi instiftat ett Hållbarhetspris med syfte att aktualisera och lyfta hållbarhetsfrågan även hos företagen samt för att visa positiva exempel på innovation och entreprenörskap mot hållbara lösningar och mot det transportsmarta samhället.

Läs hela artikeln som publicerades den 14 september i Di-bilagan Analys industri.