Kampanjen ”Fördel bussen” lanserad


Sveriges Bussföretag lanserar nu 2017 på allvar kampanjen ”Fördel bussen”. Medlemsföretagen fick en försmak av kampanjen redan vid förbundets årsstämma i oktober 2016 men nu publiceras kampanjen även externt i sin helhet. I arbetet med att ta fram kampanjen av förbundet haft hjälp av reklambyrån Hurra, som tidigare arbetat med flera andra aktörer transportnäring och energibranschen.

-Tänk om alla visste hur bra bussen är och vilken nytta bussföretagen gör. För många är bussens fördelar självklara vid kollektivtrafiksatsningar, men vi vill nå många fler, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag och fortsätter: För att bussen ska komma till sin fulla rätt krävs bättre förutsättningar och villkor. Med Fördel Bussen vill vi berätta om bussens fördelar och vår syn på vad som kan bli ännu bättre genom att beslutsfattare och politiker satsar och prioriterar rätt.

Kampanjens huvuddel är ett sammanhållet, publicerat material på under rubriken ”Fördel bussen”. Det materialet används sedan helt och delvis i olika informationsbroschyrer, presentationer och utställningsmaterial. Under rubrikerna Trygga jobb, Smarta upphandlingar, Miljösmart resande, Ett öppet Europa, Bussvänlig infrastruktur och Säkerhet på väg samlas fakta och utmaningar kopplat till de olika ämnesområdena och svensk bussbransch.

-Vi beskriver nuläge, branschens utmaningar och vad som behövs för att vi i bussbranschen till fullo ska kunna visa bussens fördelar kopplat till våra valda rubriker, säger Ulrika Egervall, förhandlingschef på Sveriges Bussföretag.

Kampanjen är tänkt att utvecklas under hela 2017 och det arbete som förbundet normalt gör i form av rapporter och andra publikationer kommer också att infogas under rätt rubrik i ”Fördel bussen”, allt för att politiker, beslutsfattare och andra i branschens omvärld snabbt ska kunna orientera sig om bussens fördelar och de utmaningar branschen ser.

Fördel bussen.

Pressbild Anna Grönlund respektive Ulrika Egervall