Kan vi fortsätta att flyga i framtiden?


Hur mycket kommer vi att resa i framtiden och vad innebär det för flygets miljöpåverkan? Idéhistorikern Johan Norberg, flygbolaget BRA och branschorganisationen Svenska Flygbranschen har svaren.

Små självkörande och eldrivna fordon tar snart plats i luftrummet parallellt med klimatsmarta större flygplan. Flyget befinner sig i en omställning där kapaciteten måste öka samtidigt som framför allt miljöfrågan är drivande i utvecklingen av ny teknik. Över hela världen bedrivs intensiv forskning, bland annat inom EU som lägger mångmiljardbelopp inom ramarna för projektet ”Clean Sky”.

– Med en växande befolkning och högre levnadsstandard följer ett ökat behov av att resa. Eftersom allt fler köp sker online, och ofta från andra länder, kommer dessutom behovet av att frakta gods över världen att fortsätta öka. Det här är alla medvetna om och det krävs en stor omställning för att vi ska klara ökningen av transporter på ett hållbart sätt, säger Fredrik Kämpfe, branschchef för Svenska Flygbranschen.

Vi befinner oss redan i omställningsprocessen. Det amerikanska flygbolaget Jetsuite beställde nyligen 100 hybridelektriska flygplan av tillverkaren Zunum Aero. Airbus, Boeing och motortillverkarna pumpar in miljardbelopp i utvecklingen av små, vertikalstartande flygfarkoster och driver på utvecklingen av nya framdrivningssätt för flyget. Snart startar fullskaliga tester med elmotorer för hybridförsök i deras större plan.

I Norge är planen att allt inrikesflyg ska vara elektrifierat 2040. I Sverige har flygbranschen varit med och tagit fram en färdplan för hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt 2030.

– Och då har vi bara pratat om existerande teknik, sedan finns det teknik som vätgashybrider och bränsleceller som än så länge befinner sig på experimentstadiet. Det kan ge oss nya, fantastiska sätt att transportera oss helt utan skadliga utsläpp, säger Fredrik Kämpfe.

Fortsätt läsa hela artikeln i Svenska Dagbladet