KD måste ta ställning


Vi välkomnar regeringens hela Sverige-satsning. Men samtidigt vill regeringen beskatta transporterna så att förutsättningarna för barnfamiljer på landet försämras genom färre och dyrare transporter. Därför hoppas vi att Kristdemokraterna som i dagarna träffas för riksting i Uppsala tar tydligt parti för vår bransch.

Artikeln publicerades i Uppsala Nya Tidning den 20 oktober

Vi välkomnar regeringens hela Sverige-satsning. Men samtidigt vill regeringen beskatta transporterna så att förutsättningarna för barnfamiljer på landet försämras genom färre och dyrare transporter. Därför hoppas vi att Kristdemokraterna som i dagarna träffas för riksting i Uppsala tar tydligt parti för vår bransch.

Olika varianter på ”hela Sverige ska leva” som till exempel regeringens hela Sverige-satsning lyfts fram. För att hela Sverige-satsningen ska lyckas krävs att politiken byggs utifrån det faktum att Sverige är ett stort och glest befolkat land där såväl företag som hushåll är beroende av effektiva transporter till konkurrenskraftiga priser.

Den grupp som i dag drabbas hårdast av skattepolitiken på transportområdet är barnfamiljer utanför storstädernas centrala delar. För att satsningen på hela Sverige ska vara trovärdig är det därför flera frågor som partierna – inklusive Kristdemokraterna – måste svara på.

1.Vi har bland världens högsta drivmedelsskatter. Skatterna är dessutom indexerade vilket driver upp dem automatiskt varje år. För människor utanför storstäderna, utan tillgång till effektiv kollektivtrafik, är bilen avgörande för att klara av vardagen med att handla, åka till jobbet och skjutsa barnen till aktiviteter. Tycker Kristdemokraterna att familjer utanför våra storstäder ska betala världens högsta drivmedelsskatter?

2.Regeringen vill att lastbilstransporter ska betala en särskild kilometerskatt. Denna kommer ovanpå den mycket höga skatten på lastbilarnas drivmedel. Protesterna har varit omfattande från framförallt näringslivet i Norrland som får sin konkurrenskraft urholkad. Många jobb på landsbygden hotas av förslaget. Kilometerskatt blir i praktiken en landsbygdsskatt genom att man beskattar transporter där inga alternativ finns och där problem som ska lösas (buller, trängsel och utsläpp) är närmast obefintliga. Detta kan inte vara förenligt med att hela Sverige ska leva.

3.Regeringen vill införa ett bonus-malus-system där malusdelen är konstruerad så att vanliga familjebilar på landsbygden ska betala särskild straffskatt, medan bonusarna går till bilar som framförallt säljs i Stockholm. Höga bonusar till elbilar är nödvändigt för att påskynda elektrifieringen, men malusens konstruktion där ingen hänsyn tas till att fordon har olika användningsområden, ger orimliga effekter.

4.Vägunderhållet i Trafikverkets plan föreslås ligga på en sådan låg nivå att vägstandarden inte kan upprätthållas på landsbygden. Det är inte i linje med en satsning på hela Sverige.

5.Varför ska det vara en flygskatt på inrikesflyg? Utsläppen ingår i handeln med utsläppsrätter så utsläppen minskar inte. Däremot skapas problem för många flyglinjer som är viktiga för bland annat företag med långa resvägar till Stockholm.

En hållbar utveckling måste prioriteras från alla aktörer. Att agera samordnat med vår omvärld för att klara klimatmålen är därför viktigt. Från branschens sida måste allt göras för att energieffektivisering, ökad biodrivmedelsanvändning och elektrifiering sker i ett högt tempo. Med de geografiska förutsättningar Sverige har är det inte förenligt med ekonomisk och social hållbarhet att fortsätta den avvikande och hårda skattelinjen mot transporter. Att ligga i världstopp på skatter för vanliga familjers transportbehov är definitivt inte förenligt med en satsning på hela Sverige.

Mattias Dahl
vd Transportföretagen