Klimatsmarta resor med buss beskattas allt mer


Över hälften av alla resor i den regionala svenska kollektivtrafiken görs i buss. För att vi ska kunna fortsätta erbjuda kollektivtrafikens resenärer klimatsmarta resor är det viktigt med långsiktiga och hållbara spelregler för bussbranschen, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd i Sveriges Bussföretag.

Bussarna är den fordonspark i Sverige som är yngst och som dessutom föryngrats mest de senaste 10 åren. Idag är medellivslängden för en svensk buss 4 år.

Landets kollektivtrafikresenärer åker alltså med nya, moderna och klimatvänliga bussar i hela Sverige – bussarna leder nämligen omställningen till en fossilfri fordonsflotta på väg.
75 procent av bussarna i den offentligt upphandlade busstrafiken, som utgör drygt 90 procent av all svensk busstrafik, kör idag på förnyelsebara drivmedel.

Sveriges Bussföretag presenterade den 11 november rapporten ”Statistik om bussbranschen”. Färska siffror visar att en buss i expressbusstrafik som exempelvis körs 18 000 mil, årligen betalas 300 000 kr i dieselskatt. Dessutom tillkommer;

  • Fordonsskatt på cirka 20 000 kr
  • Trafikförsäkringsskatt på cirka 5 000 kronor samt olika avgifter och indirekta skatter vid service av bussar.
  • Bussen betalar också, till skillnad från spårbunden trafik, skatt på el trots att båda transportslagen kör kollektivtrafikens resenärer.

Det blir närmare 325 000 kronor per år. Med tanke på de svenska miljözonsreglerna som innebär att en buss får vara högst vara 8 år gammal för att till exempel köra i Stockholms innerstad, måste alltså en ny buss inköpas för 2-5 miljoner kronor vart åttonde år. Och under dessa 8 år i drift utgör skatter och avgifter nästan lika mycket som inköpskostnaden.

Anna Grönlund menar att det är viktigt att utformningen av skatter och styrmedel på biobränslen och elektricitet, gynnar omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

– Vi oroas av att regeringen inte ger oss besked om framtida villkor för förnyelsebara och fossilfria drivmedel efter 2018. Hur ska vi våga investera och satsa vidare på nya fordon, tankställen vid våra depåer och smarta lösningar vid hållplatser och terminaler, när vi inte får veta vad som gäller?

Läs mer här