Konsekvensanalys saknas i skatteförslaget


Det förslag till beskattning av tung trafik som regeringen remitterat saknar ställningstagande till avgörande principer, till exempel om nivå och omfattning av beskattningen och om skatteväxling. Det saknar följaktligen även konsekvensanalys. Detta har vi nu framfört i det remissvar vi har skickat in om det nya förslaget.

Det är först när samtliga skatter och avgifter som påverkar den tunga vägtrafiken behandlas samlat som det går att besvara om och på vilket sätt en ny avståndsbaserad skatt/avgift kan vara acceptabel för transportbranschens företag och om den verkligen kan bidra till uppfyllande av de transportpolitiska målen.’

Transportföretagen anser att det är skatteväxlingsfrågan som är helt avgörande. Att ge grönt ljus för en ny oklart motiverad skatt med okända administrativa kostnader som riskerar att läggas ovanpå existerande skatter och avgifter är inte görligt med detta underlag.