Kraftig minskning av vägtrafikens utsläpp under 2016


Med en minskning på fem procent i växthusgaser för vägtrafiken under 2016, är Sverige på god väg i arbetet mot en fossilfri fordonsflotta, visar nya siffror från Transportstyrelsen.

Utsläppen av växthusgaser minskade med hela fem procent under 2016, samtidigt som vägtrafiken ökade med två procent. Med en ökning från 13,7 procent till 18,4 procent på andelen biodrivmedel, placerar sig Sverige bland de länder som har högst andel biodrivmedel i världen. Samtidigt fortsätter utsläppen från nya bilar att sjunka markant och antalet bilar med eldrift ökar snabbt från låga nivåer. De minskade utsläppen gäller såväl för lastbilar som personbilar.

– Siffrorna visar tydligt att företagen arbetar hårt för att minska utsläppen. Betydelsen av tillgången till transporter för vårt välstånd kommer inte att minska, så istället för att straffas med ytterligare skatter som exempelvis den föreslagna kilometerskatten, måste företagen som verkar på små marginaler ges förutsättningar att fortsätta investera i ny teknik och förnybara drivmedel, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

År 2007 var koldioxidutsläppen som högst och sedan dess har de minskat hela 17 procent samtidigt som trafikarbetet växt med 6 procent.

Läs mer på Transportstyrelsen