Lågt förtroende för regeringens regelförbättringsarbete


Idag har 78 procent av landets företagare inget eller enbart litet förtroende för regeringens regelförbättringsarbete. En tredjedel av företagarna saknar helt förtroende. Transportföretagen ser med oro på att allt fler företagare i Sverige upplever att regelkrånglet förvärras och att det hämmar nyanställningar och tillväxt.

– Att motverka onödigt regelkrångel som skadar samhällsekonomin bör ges hög prioritet av regeringen. Vi vill i detta sammanhang lyfta fram den svenska tillämpningen av EU:s kör- och vilotidsregler som är orimligt rigid och skapar problem. För transportbranschen är detta ett särskilt viktigt problem som Transportstyrelsen och regeringen bör åtgärda, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

 

SKOP undersökning