Landsbygdskommittén har rätt om transportpolitiken


Landsbygdskommittén har rätt om transportpolitiken – storstadsstyrd politik ökar klyftorna mellan stad och land.

Landsbygdskommittén presenterade 4/1 sitt slutbetänkande och lyfter där på ett förtjänstfullt sätt fram farorna med skatter på transportområdet som inte tar hänsyn till landsbygdens villkor. Kommittén pekar på brister i dagens beslutsunderlag för både skatter och infrastrukturinvesteringar när det gäller skillnader mellan stad och landsbygd. Bl a lyfter kommittén fram att ”biltrafiken i landsbygderna mer än fullt ut betalar för de externa effekter de orsakar” (sid 108).

Mot denna bakgrund är det anmärkningsvärt att notera vilken skattepolitik regeringen driver på transportområdet:

  1. Drivmedelsskatterna är bland världens högsta i Sverige och höjdes trots detta vid årsskiftet med med 24 öre/l för bensin och med 21 öre/l för diesel. Sverige har infört en indexuppräkning som automatiskt höjer skatterna varje år.
  2. Om några veckor kommer det utredningsförslag om en kilometerskatt som regeringen vill införa för lastbilstransporter. Ovanpå en av världens högsta dieselskatter innebär det att näringslivet i Sverige får en mycket ogynnsam skattesituation när det gäller transporter jämfört med andra länder. Allvarliga larmrapporter har kommit från bl a skogsindustrin, besöksnäringen, mjölkbönder och andra företagare utanför storstäderna.
  3. Det bonus-malus system för personbilar som regeringen vill införa föreslås bli kraftigt överfinansierat vilket förutom att differentiera mellan olika biltyper gör det generellt dyrare att ha bil. Det drabbar särskilt boende på landsbygden där bilinnehavet per familj är högre.
  4. Regeringen vill införa en särskild flygskatt även för inrikesflyg som omfattas av handelssystemet med utsläppsrätter. Detta drabbar särskilt orter som ligger så långt från Stockholm att andra färdmedel inte är relevanta för näringslivets resor.

-Detta innebär i praktiken ett starkt ifrågasättande av den politik regeringen nu driver, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen. –På regeringens bord finns nu den kanske största skattehöjning för landsbygdens transporter och resor som någonsin ägt rum. Regeringen borde ta till sig landsbygdskommitténs analyser och göra en samlad analys av vad detta kan innebära för möjligheterna att bo och verka på landsbygden. Statsministern varnade i sitt jultal för ökade klyftor mellan stad och land. Den varningen bör tas på allvar.