”Lastbilsbonus” kan ge utvecklingen en skjuts


Statliga Trafikanalys föreslog i dag en ”Lastbilsbonus” för att stödja investeringar i fordon som drivs med el, gas eller etanol. Ulf Perbo, näringspolitisk chef vid Transportföretagen, säger att det är en viktig åtgärd för att stödja Sveriges miljömål.

På bilden: En biogaslastbil från Volvo som Dagab/Axfood köpt.  

Statliga Trafikanalys föreslår i dag att en miljölastbilspremie införs för lastbilar med en totalvikt över 16 ton som drivs med el, gas eller etanol. Premien ska uppgå till 40 procent av merkostnaden för lastbilen jämfört med motsvarande lastbil driven av diesel. Men för små och medelstora företag föreslår utredaren att premien, åtminstone till en början, ska täcka 60 respektive 50 procent av merkostnaden. Taket för stödet föreslås till 400 000 kronor. Utredaren föreslår att stödet sker i form av ett villkorat bidrag, fordonet måste förbli i det svenska fordonsregistret i minst fem år. Om lastbilen säljs till ett annat land måste stödet betalas tillbaka.

Stödet ska även gå till lastbilar som är utrustade för att köras på elvägar även om dessa är hybrider med förbränningsmotor.

–Det är positivt att utredningen föreslår att bidraget ska ges även till lastbilar som kör på elvägar. Ska Sverige kunna närma sig 70 procentmålet 2030 måste det ske en massiv elektrifiering av transportsektorn. Vi anser att staten borde ta det fulla ansvaret för att bygga ut elvägar. Om staten skulle ta det fulla ansvaret för utbyggnaden, och komplettera det med bidraget till lastbilar som går att köra på elvägarna, kan det finnas förutsättningar för att elvägarna blir en framgång, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisation för bland annat åkerinäringen.

Han fortsätter:

– Åkerinäringen är utsatt för en knivskarp konkurrens, inte minst från utländska åkerier med betydligt lägre kostnadsbild. Näringen kan därför inte själva ta kostnaden för omställningen, det måste finnas ett intresse från transportköparna att betala extra för klimatsatsningar. En miljölastbilspremie skulle kunna vara ett sätt att få igång utvecklingen.

Det här, avslutar Ulf Perbo, kommer att stödja såväl transportsektorn som samhället i stort.

– Lastbilarna kör inte runt för nöjes skull utan för att det finns ett behov av att transportera i ett fungerande samhälle. Allt vi kommer i kontakt med har i ett eller flera led transporterats med lastbil. Det är utsläppen vi ska jaga, inte transporterna. Åkerinäringen arbetar dagligen med att minska bränsleförbrukningen, köra med så fulla lastbilar som möjligt och med en effektiv ruttplanering. Genom att satsa på längre och tyngre fordon kan vi effektivisera transporterna ytterligare. Att verka för ett transportsnålt samhälle vore helt fel väg att gå, med förödande konsekvenser för välfärden och tillväxten.

Här återfinns förslaget i sin helhet.