Låt inte Östra länken bli en bricka i förhandlingsspelet


Transportföretagen beklagar att viktiga frågor kring Stockholms framtida transportsystem har blivit brickor i förhandlingsspelet kring hur Stockholms kommun och landsting ska styras. Stora framtidsfrågor som Östlig förbindelse och Bromma flygplats bör inte hanteras som brickor i ett förhandlingsspel där beslut fattas utan analyser och konsekvensbeskrivningar.

Minnet av hur Förbifart Stockholm hanterades borde stämma till eftertanke. Där skapades stora samhällsekonomiska förluster och förseningar efter valet 2014 genom dribblande med bygget i motsvarande förhandlingar.

”En framtida Stockholmsregion med tre miljoner invånare utan en ringled som avlastar city och kopplar ihop de norra och södra delarna av regionen är inte rimlig, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

”Normalt sker infrastrukturinvesteringar av denna typ med statliga medel och så bör ske även i detta fall. I riksdagen finns en betydande majoritet för att bygga den östliga förbindelsen och därför bör nu riksdag och regering ta ansvar för att projektet genomförs.”