Lotta Gröning efterlyser en mera genomtänkt energipolitik


Lotta Gröning, journalist och forskare och som i år sitter med i Hållbarhetsprisets jury, tror på transportsmart. Logistik och samordning kommer att bli allt viktigare för att nå hållbarhetsmålen och energipolitiken måste bli bättre, vi behöver kärnkraften.

Lotta Gröning framhåller de nya möjligheter som kommer med digitaliseringen. Hon menar att den nya tekniken är en överlevnadsfråga för transportbranschen i dubbel bemärkelse, att det både handlar om minskad miljöpåverkan och om smarta företag. 

”Jag tror absolut på en transportsmart framtid, med digitaliseringen som ger nya möjligheter med samordning och förarlösa bilar. Det miljöarbete som redan pågår inom transportbranschen och som dessutom kommer att accelerera handlar om överlevnad i dubbel bemärkelse, både om miljömässig hållbarhet och om smarta företag.”

Hållbarhetsfrågan är helt avgörande för branschens framtid fortsätter Lotta. 

”Redan idag finns många lösningar inom branschen för att nå hållbarhetsmålet. Till exempel minskar ju bilarnas utsläpp stadigt och begreppet samordning har fått en större betydelse det vill säga att transporterna inte går tomma åt något håll. Logistiken är oerhört viktig i framtiden.”

När vi pratar om att reducera transporternas miljöpåverkan har frågan i hög grad behandlats utifrån ett storstadsperspektiv. Vi undrar därför hur Lotta, som bor på landet, ser på till exempel höjda drivmedelsskatter?

”Ökade bensinskatter drabbar landsbygden väldigt hårt, vi måste ha en politik som fungerar både i städerna och på landsbygden. Det innebär att vi måste acceptera att det finns olika förutsättningar och olika behov. Differentierade bensinpriser är en tillfällig lösning men det krävs en mer genomtänkt energipolitik för att lösa hållbarhetsfrågan.”

Till sist undrar vi hur vad ett politiskt medskick skulle vara, finns det någon fråga som kan påverka stort?

”Mitt medskick till regeringen är att acceptera att kärnkraften behövs för att minska utsläppen och klara hållbarheten. Vi är bäst i Sverige på fossilfria utsläpp och det beror på vattenkraften, kärnkraften och skogen.”

”Satsningen på elbilar och elcyklar är i dagsläget inte så värst lyckat eftersom en elbil med det sammanbyggda energisystem vi har i EU släpper ut mer avgaser än en dieselbil. Vi har brist på energi och brist på fossilfri energi vilket innebär att elbilar tankar kol när de laddas. För att få bort kolkraften krävs kärnkraft. För behålla tillväxten krävs kärnkraft.”

 

Fakta om Hållbarhetspriset
Den 14 november delar Transportföretaget ut Hållbarhetspriset 2018. Priset syftar till att uppmärksamma och belöna personer, företag och organisationer som arbetar för en mer hållbar transportsektor. Genom att lyfta fram en mångfald goda exempel kan fler inspireras till att fortsätta arbetet för ett mer hållbart samhälle.
Välkommen!