Många riksdagsmotioner om flyget


Under allmänna motionstiden som slutade torsdagen 3 oktober har riksdagsledamöterna motionerat flitigt om flyget. Allmän motionstid innebär att samtliga riksdagsledamöter är fria att lägga motioner om valfritt ämne som riksdagen sedan behandlar under året. Totalt har ett femtiotal motioner skrivits som handlar om luftfart.

Flygets omställning till hållbarhet har rönt stort intresse men även flygplatser, flygtrafikledning, drönare och villkoren för helikopterföretag har uppmärksammats i många motioner. Transportföretagen välkomnar att flera motioner, bland annat av Liberalerna och Centerpartiet, efterlyser ett större statligt engagemang för utvecklingen av elflyg i Sverige. Ökat stöd till biobränsle uppmärksammas av Kristdemokraterna som i en motion föreslår att 250 miljoner kronor ska satsas på stöd till biojetproduktion.

”Elflygen kommer att lyfta. Just därför måste vi nu förbereda oss så att infrastrukturen står redo. Det är mycket glädjande att politiken ser de konkreta möjligheterna och tar sitt ansvar. Framtidens flyg är hållbart och drivs av hållbara biobränslen och elektricitet. Som bransch jobbar vi hårt för att bli fossilfria”, säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flygbranschen.

Helikopterföretagens villkor tas upp bland annat av Socialdemokraterna Isak From och Helén Pettersson som uppmärksammar de privata helikopterföretagens betydelse vid skogsbrandsbekämpning. Kristdemokraterna uppmärksammar att privata helikopterföretag som bedriver ambulansflyg inte kan dra av moms på sina köp av helikoptrar och reservdelar och föreslår en lagändring för att skapa lika villkor mellan offentliga och privata aktörer. Privata helikopterföretag kan erbjuda samhället säkra och effektiva sjukvårdstjänster.

”Våra medlemsföretag utför många samhällsviktiga uppdrag landet runt. Helikoptrarna utför brandbekämpning, sjuktransporter och bidrar till regional utveckling. Fler i det offentliga borde se vilka möjligheter företagen har att leverera kostnadseffektiva tjänster. Kommuner och regioner ska inte starta egna helikopterbolag som konkurrerar med privata aktörer”, fortsätter Fredrik Kämpfe

Ökade driftsbidrag till kommunala flygplatser och ett större statligt ansvar för de regionala flygplatserna uppmärksammas av många riksdagsledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Flera motioner betonar vikten av regional- och inrikesflyg för tillgängligheten. Detta är självklart mycket positivt och Transportföretagen välkomnar en blocköverskridande syn på de icke statliga flygplatsernas långsiktiga driftsförutsättningar.

”Sveriges flygplatser är en förutsättning för att vi ska nå det transportpolitiska målet om tillgänglighet som riksdagen har bestämt. Jag tycker därför att staten har en skyldighet att säkerställa långsiktigt hållbara driftsförutsättningar och regeringen måste leverera sin flygplatsöversyn som är rejält försenad, avslutar Fredrik Kämpfe

Sammanställning av riksdagsmotioner som handlar om luftfart riksdagsåret 2019/20:

Socialdemokraterna

Förseningsstatistik för flyget, Motion 2019/20:1200 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)

Mora flygplats, Motion 2019/20:942 av Patrik Engström m.fl. (S)

Flygets betydelse för Gotland, Motion 2019/20:992 av Hanna Westerén (S)

Förändrat arbetssätt för riksdagsledamöter, Motion 2019/20:468 av Magnus Manhammar (S)

Västsvensk infrastruktur, Motion 2019/20:1827 av Anna Johansson m.fl. (S)

Infrastruktur, Motion 2019/20:1238 av Peter Persson m.fl. (S)

Norrbotten – en testregion i världsklass, Motion 2019/20:2614 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Privata helikopterföretags betydelse, Motion 2019/20:1259 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)

Minskning av flygets miljöpåverkan genom reduktionsplikt för flygbränsle, Motion 2019/20:1405 av Hans Hoff m.fl. (S)

Regionala flygplatser, Motion 2019/20:1406 av Kristina Nilsson och Isak From (båda S)

Infrastruktur i Dalarna, Motion 2019/20:923 av Patrik Engström m.fl. (S)

Moderaterna

Klimatpolitik för hoppfulla, Motion 2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M)

Transporter för jobb och tillväxt, Motion 2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M)

Bättre infrastruktur i Skåne, Motion 2019/20:2837 av Boriana Åberg m.fl. (M)

Avskaffa flygskatten, Motion 2019/20:3000 av Edward Riedl (M)

Beräkningsgrunder för Trafikverkets anslag, Motion 2019/20:2047 av Saila Quicklund (M)

Återupprätta samhällskontraktet – en budget för Sverige, Motion 2019/20:3060 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

Rättvis och hållbar tillväxt, Motion 2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Fler företag och stärkt konkurrenskraft, Motion 2019/20:2677 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

En robust och bred krisberedskap, Motion 2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) Angående ambulanshelikoptrar, Motion 2019/20:2596 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Pausa fjärrstyrd flygledning i Sverige, Motion 2019/20:2967 av Edward Riedl (M)

En Arlandaförhandling, Motion 2019/20:1463 av Maria Stockhaus och Alexandra Anstrell (båda M)

Regionala flygplatser, Motion 2019/20:2156 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Infrastruktur i Halland, Motion 2019/20:2710 av Lars Püss m.fl. (M)

Stärka Arlandas konkurrenskraft, Motion 2019/20:2982 av Edward Riedl (M)

Regional tillväxt, Motion 2019/20:2676 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Sverigedemokraterna

Vi tryggar välfärden – Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020, Motion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

En konkurrenskraftig svensk flygindustri, Motion 2019/20:612 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, Motion 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Hållbar semesterstart, Motion 2019/20:25 av Dennis Dioukarev (SD)

Centerpartiet

En hållbar infrastruktur för hela landet, Motion 2019/20:3246 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Ansvar och resultat för klimat och miljö, Motion 2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C)

Ledarskap för klimat och grön omställning, Motion 2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Ökat ekonomiskt stöd gällande statlig flygtrafik, Motion 2019/20:909 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)

Turisttrafik, Motion 2019/20:1797 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)

En hållbar turist- och besöksnäring i hela landet, Motion 2019/20:245 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Försvar och samhällets säkerhet, Motion 2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

En grön flyglinje mellan Visby och Bromma, Motion 2019/20:914 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C)

En trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum Motion 2019/20:3109 av Annie Lööf m.fl. (C)

Ökat driftsbidrag till kommunala flygplatser med statligt upphandlad flygtrafik, Motion 2019/20:906 av Helena Lindahl och Per Schöldberg (båda C)

Vänsterpartiet

En plan för jämlikhet och grön omställning, Motion 2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Kristdemokraterna

Kristdemokraternas budgetmotion för 2020 Ett Sverige att lita på – trygghet och välfärd, Motion 2019/20:3341 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, Motion 2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, Motion 2019/20:3334 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, Motion 2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, Motion 2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Trafikplikt på Mora flygplats, Motion 2019/20:2820 av Lars Adaktusson (KD)

Inled en Arlandaförhandling, Motion 2019/20:2015 av Camilla Brodin (KD)

Liberalerna

Liberal politik för klimatet, Motion 2019/20:3351 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Liberal infrastruktur för en hållbar framtid, Motion 2019/20:2746 av Helena Gellerman m.fl. (L)

Liberal politik för ett starkare Europasamarbete, Motion 2019/20:2055 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Döp om Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport, Motion 2019/20:1921 av Robert Hannah (L)

Namnändring av Landvetter flygplats till Landvetter Torgny Segerstedt flygplats (Airport), Motion 2019/20:1920 av Robert Hannah (L)

Miljöpartiet

Miljövänligare resor för riksdagens ledamöter och utskott, Motion 2019/20:1547 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

Fasa ut fossila subventioner, Motion 2019/20:1100 av Lorentz Tovatt och Elisabeth Falkhaven (båda MP)

Strama upp myndigheters klimatarbete, Motion 2019/20:2445 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP)