Mer och bättre kollektivtrafik för pengarna


Kollektivtrafiken tar oss till skola, arbete, vänner och fritidsaktiviteter. Men kostnaderna för kollektivtrafiken ökar i allt snabbare takt.

Kring år 2030 kommer samhällets kostnader för landets kollektivtrafik att vara uppe i nära 100 miljarder kronor jämfört med dagens 43 miljarder kronor. Men det går att bromsa kostnadsutvecklingen och samtidigt få mer kollektivtrafik för pengarna. I genomsnitt har kollektivtrafikresandet i Sverige ökat med två procent sedan år 2005, men kostnaderna har stigit med sju procent vilket innebär ett ökat behov av skattefinansiering.

Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag – ett förbund inom Transportföretagen – menar att det går att stoppa prisutvecklingen och att istället resa mer för samma peng.