Möt Christer Bruzelius, vd Destination Gotland, om branschens framtid och utmaningar


Snart blir det fest, i vår kommer hon, M/S Visborg – ett efterlängtat tillskott till Destination Gotlands flotta. Christer Bruzelius, vd, berättar stolt att hon blev fartyg nummer 100 under svensk flagg vid leveransen från varvet i Kina. För glädjande har trenden om inflaggning vänt och sjöfarten har medvind i seglen.

Christer Bruzelius tillträdde som vd för Destination Gotland för snart sju år sedan och sedan 2010 är han ordförande för Sjöfartens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen. Då kämpade den svenska sjöfarten med tuffa villkor som innebar att allt fler svenska fartyg flaggade ut. Men nu ser trenden ut att vända. Från politiskt håll har man aviserat ökade resurser till sjöfarten med ambitionen om mer gods på sjön, samtidigt som svensk handel växer.

”Vi är väldigt stolta och glada över att M/S Visborg blev fartyg 100 under svensk flagg. Den svenska sjöfarten är en bransch som har potential att växa. Men det är samtidigt viktigt att det sker hållbart”, framhåller Christer Bruzelius.

Hållbarhetsfrågan är i princip en förutsättning för branschens framtid framhåller han och med M/S Visborg får DG sin första LNG färja till rederiet. LNG är en flytande naturgas som bland annat innebär kraftig minskning av koldioxidutsläppen.

En annan stor investering DG nu gör är att man inom kort kommer att koppla in landström när färjorna ligger till kaj mer än en timme. En stor miljövinst framhåller Christer jämfört med att köra fartygets hjälpmotorer.

”Med landströmmen kommer vi vara helt tysta och avgasfria då vi ligger till kaj. Vi kommer att vara igång med systemet under februari månad.”

Men då vi träffar Christer är det inte miljöfrågan som står i fokus. En hållbar utveckling handlar även om kompetensförsörjning och samma dag vi ses släpper Transportföretagen en rapport om branschens rekryteringsbehov. För med fler svenska fartyg på sjön, pensionsavgångar och svikande intresse att söka branschens utbildningar kommer det bli en utmaning att anställa olika kategorier av sjömän de närmaste åren.

”Under de kommande fem åren kommer det saknas 800 sjömän. Det är därför viktigt att vi når ut om sjöfarten, om fördelarna med att arbeta här och om att branschen under senare år genomgått en stor förändring. Arbetsplatserna till sjöss idag finns i moderna och högteknologiska miljöer.

”För att klara vår egna rekrytering, har vi ett nära samarbete med Wisbygymnasiets sjöfartsutbildning. Det innebär bland annat att vi hjälper skolan finansiellt om de inte fyller alla sina platser förutom sedvanlig praktik ombord för eleverna. Det är viktigt att branschen samverkar med skolorna” framhåller Christer.

En fråga som kommer upp då man pratar personal till branschen är fjärrstyrning och digitalisering Men Christer är snabb på att dementera tron om att fartygen ska gå obemannade.

”Personal kommer alltid att behövas. Möjligtvis ändras yrkena i takt med den nya tekniken men att låta färjorna gå obemannade till sjöss är inte tänkbart.”

Så tillbaka till M/S Visborg, namnet bär hon efter det medeltida slottet i Visby som brändes av danskarna 1361. I samband med trafikstarten planerar vi att visa upp fartyget först i Visby och lite senare även i Stockholm för allmänheten berättar Christer.

Se Christer i SVT Östnytt om sjöfartens kompetensförsörjning

Intervjun med Christer Bruzelius ingår i Transportföretagens serie Ordförandetanken där vi presenterar våra förbunds ordföranden. Denna intervju är den första.