Möte med infrastrukturministern


Transportföretagens näringspolitiska experter Maria Lindh, Anders Josephsson och Stefan Back träffade i morse infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Ministermöte, trio

De pratade bland annat om hållbarhetsarbetet inom transportnäringen, behovet av fler säkra uppställningsplatser och den kommande godstransportstrategin.

Frågan om säkra uppställningsplatser för lastbilar har varit på tapeten länge men ganska lite har hänt. Tomas Eneroth var medveten om problematiken och uteslöt inte att ha någon form av workshop för att diskutera hur vi bäst går vidare.

Eneroth betonade dock att eventuella åtgärder inte får förstöra marknaden för de aktörer som trots allt finns.

Arbetet med den kommande godstransportstrategin och var frågan ligger togs även upp. Transportföretagen vill gärna vara med i en dialog och få möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Tomas Eneroth sade att det var hans ambition att så skulle ske.

Ett önskemål om att automatiskt registrera landsgränser i färdskrivare för att eliminera källa till överträdelse av misstag samt för att underlätta kontroll av efterlevnad av utstationering fördes fram.

Stefan, Anders och Maria passade också på att lämna över ett förslag till särskilda regler för anmälan av utstationering av rörlig arbetskraft.

De gällande bestämmelserna är inte anpassade för vägtransportnäringen anser vi. Lagar och regler måste kunna kontrolleras för att ha någon verkan.