Möte om EU-frågor


Möjligheten att kräva att den så kallade 50-kilometersgränsen för nyutbildade unga bussförare ska tas bort var en av de frågor Anna Grönlund lyfte vid mötet i UITPs EU-kommitté den 14 maj.

Frågan har stor betydelse för de nordiska länderna, då många busslinjer här är längre än 50 kilometer. Och förare under 23 år har enligt EU:s körkortsdirektiv inte möjlighet att köra dessa linjer, undantaget är elever som gått gymnasieskolans fordons- och transportprogram, inriktning buss.

Det är ett problem vid rekrytering av unga förare, vilket styrelsen i Sveriges Bussföretag pekat på. De få unga förare som idag utbildas utanför gymnasieskolan blir svårare att anställa för företagen, då särskilt hänsyn måste tas vid schemaläggningen avseende linjelängden de kan köra. I ett längre perspektiv är det ett hinder för att locka ungdomar till bussföraryrket. Deltagare från EU:s medlemsländer utanför Norden ansåg inte att problemet var särskilt stort eftersom busslinjer i centrala Europa sällan är längre än 50 kilometer, varför mötet valde att bordlägga frågan i nuläget.

Andra frågor på agendan var EU:s ”Clean Veichle Directive” som innehåller skrivningar med krav på nya och rena fordon. I dagsläget är det ett förslag, men det finns skrivningar som oroar den samlade bussbranschen då kraven kan komma att bli mycket stränga.

Kommittémötet, som ägde rum i anslutning till UITPs årliga världskongress i Montreal, samlade delegater från hela Norden och övriga Europa.