Nationell flygskatt är fel väg att gå


Regeringen meddelade i dag genom Finansmarknadsminister Per Bolund att man avser ta med förslaget om flygskatten i höstbudgeten och därmed planerar för införandet av en nationell flygskatt.

– Det är förvånande och beklagligt att regeringen väljer att gå vidare med flygskatten trots att en överväldigande majoritet av remissvaren ställt sig negativa till förslaget.

– Flygskatten missgynnar landsbygden och kommer att leda till försämrad konkurrenskraft för Sverige. Vi riskerar att få se indragna flyglinjer, nedlagda flygplatser och försämrade möjligheter för företag att verka och utvecklas utanför våra storstäder.

– Våra miljöutmaningar är globala. En nationell flygskatt kommer inte leda till färre flygningar på global nivå. Skatt och utsläppsregler måste tas genom internationella överenskommelser. Nationellt bör politiken fokusera på att stimulera tillgången på biobränsle samt omställning till modernare och effektivare flygplan, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen