Norrland behöver flyget


Plötsligt är alla överens om flygets betydelse för Norrland. Bättre sent än aldrig. Nu måste vi prata om hur flyget kan utvecklas på ett miljövänligt sätt, inte hur det ska avvecklas.

Artikeln publicerades i Norrbottens-Kuriren den 21 maj

Reaktionerna efter flygbolaget Nextjets konkurs visar hur viktigt flyget är för Norrland. Plötsligt är alla överens om flygets betydelse. Det är tråkigt att det krävdes en så dramatiskt händelse, som ställt Hemavan, Lycksele, Vilhelmina och Arvidsjaur helt utan flygförbindelser, för denna insikt.

För bara några veckor sedan var det andra tongångar när flygskatten infördes. Flygskatten som trädde i kraft den 1 april har inget med klimatpåverkan att göra, utan syftar uttryckligen till att minska flygandet som sådant. När de som är positiva till flygskatten pratar om flygets betydelse tål det att påminnas: om hela Sverige ska ha en chans att leva och utvecklas måste straffskatten på flyg rivas upp. Annars kommer vi att cementera de regionala skillnaderna ytterligare.

De som ifrågasätter, eller ifrågasatte, flyget motiveras av miljöhänsyn. Det är en ambition som vi helt och hållet delar. Flyget måste, precis som alla andra transportslag, minska sina utsläpp. Men då måste vi välja en väg som faktiskt leder till en bättre miljö och samtidigt tar hänsyn till alla de andra värden som flyget bidrar med till samhället – för näringslivet, för människors möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter, för möjligheten att leva och verka i hela Sverige.

Vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. För det första är flyget avgörande för ett fungerande näringsliv i norra Sverige. För det andra är det viktigt att minska flygets utsläpp av växthusgaser.

Dessa insikter är inte ömsesidigt uteslutande. Det går att minska utsläppen utan att minska flygandet. Lösningen är att flyga smartare genom teknisk innovation och biodrivmedel.

Faktum är att flyget minskat sina utsläpp per passagerarkilometer med 80 procent de senaste 50 åren. Bolag som SAS och BRA har minskat sina utsläpp med 35-40 procent de senaste tio åren genom att introducera nya, modernare flygplansmodeller. Vi noterar särskilt att dessa anmärkningsvärt positiva resultat skett helt utan så kallade miljöskatter.

Den största potentialen ligger nu i biobränsle. Det fungerar redan med dagens flygmotorer, så det krävs inga tekniska tekniksprång. Flera bolag har redan börjat flyga på biobränsle, vilket sänker utsläppen med uppemot 80 procent. Problemet är att det inte tillverkas tillräckligt mycket biobränsle. Det behövs politiskt stöd för att starta storskalig produktion. Det är en central pusselbit i den färdplan för ett fossilfritt flyg som Fossilfritt Sverige tillsammans med flygbranschen nyligen överlämnade till regeringen.

Låt Nextjets konkurs bli en varningsklocka. Om det blir dyrare att flyga kommer små orter att drabbas först och hårdast. Det finns bättre lösningar. Låt oss diskutera dem i stället. Norrland ska inte behöva betala priset för en missriktad välvilja. Det är utsläppen som måste minska, inte resandet.

Mattias Dahl, vd Transportföretagen
Niklas Nordström, ordförande Svenskt Flyg och kommunstyrelsens ordförande i Luleå