Ny lagstiftning motverkar klimatsmarta bussar


Ny europeisk lagstiftning för hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen ska nu skrivas in i svensk lag. Men förslaget till den svenska lagen innehåller många oklarheter.

Idag kör över 80 procent av de svenska bussarna på olika biodrivmedel. Ett av de vanligaste är en syntetisk diesel som heter HVO, den görs framförallt av olika restprodukter. Förslagen till skrivningar i den nya svenska lagen innebär att det blir svårare att fortsätta detta förnyelsebara och allt vanligare drivmedel.

Sveriges Bussföretag avstyrker förslaget till utformning av den nya paragrafen 3a§ i förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Risken med denna oklara definition av råvaror i ILUC-direktivet är att råvaror som idag används för HVO tillverkning inte längre kan utnyttjas, vilket riskerar att på kort sikt kraftigt begränsa tillgången till råvaror för produktion av HVO. En brist på HVO och kraftiga prishöjningar kommer att få stora konsekvenser för kollektivtrafikens klimatomställning. Kostnadsökningar för den upphandlade trafiken kommer att leda till höjda biljettpriser och nedläggningar av busslinjer och minskat turtäthet, vilket näppeligen leder till en ökad kollektivtrafik, som är riksdagens och regeringens fastställda målsättning.

Läs mer här