Ny regering bör slopa flygskatten


Sverige är ett otroligt land sett till vår förmåga att innovera. Vi har ett näringsliv som med rätt förutsättningar är ett av Europas starkaste. Och vi vill göra rätt för oss, vare sig det gäller att skapa kundnytta, stärka konkurrensen eller ta miljöhänsyn.

Artikeln publicerades i VLT den 23 augusti

Men Sverige ställs även inför stora utmaningar. Vi har långa transportsträckor, en befolkning som är ojämnt utspridd från norr till söder och med stora områden som är beroende av flyget som tillgänglighet.

Sverige ligger dessutom i Europas utkant. Fågelvägen är det 142 mil mellan Kiruna och Malmö. Det är bara 10 mil kortare än avståndet mellan Malmö och Rom. Därför behövs flyget.

För att vi ska vara fortsatt framgångsrika krävs smidiga förbindelser som för samman våra landsändar och som ger oss möjligheten till ett nära samarbete med våra europeiska grannar och resten av världen. Flygets nytta går inte att bortse från. Flyget bidrar, tillsammans med övriga transportslag, till att både varor och människor kan färdas inrikes och utrikes. I norra Sverige, med sitt rika näringsliv, är flyget helt avgörande för att regionen ska vara livskraftig och kunna konkurrera med övriga landet.

Alla vi som på något sätt arbetar med eller nära transportbranschen har följt den senaste tidens intensiva debatt om flygets miljöpåverkan. Vi håller givetvis med om den grundläggande premissen: nämligen att flyget, liksom alla andra transportslag, ska bli mer miljövänligt.

Flyget är redan på god väg. De senaste 50 åren har utsläppen per passagerarkilometer sjunkit med hela 80 procent. Och det internationella arbetet med att begränsa flygets miljöpåverkan börjar ta fart på allvar nu. Samtidigt väntar andra stora förändringar runt hörnet.

Vi står de kommande åren inför den största teknikrevolutionen som flyget någonsin har sett. Elektrifieringen kommer snart att vara en verklighet för kortare flygrutter. Här ligger Norge i framkant med sin ambition att alla inrikesflygningar ska vara elektriska 2040. Redan 2025 kan de första rutterna köras med elektriska flygplan.

Ytterligare en väg framåt är ökad användning av biodrivmedel. Att flyga på biobränsle minskar koldioxidutsläppen med 80 procent utan att flygplanen behöver modifieras. Problemet är att vi inte har tillgång till de mängder som behövs. Här är Sverige unikt positionerat med vår skogsresurs och vi har därför möjligheten att bli världsledande i framtagningen av biobränsle.

Och det är inte bara framdrivningen som kommer att bli grönare i en nära framtid. Intensiv forskning bedrivs på nya lätta material och flygplanens utformning. EU vill införa effektivare flygrutter, vilket kommer att ge stora bränslebesparingar. Ny forskning hjälper oss att förstå den så kallade höghöjdseffekten, vilket kommer att leda till att vi kan välja optimal flyghöjd för minskad miljöpåverkan.

Trots möjligheterna finns en ambivalens i Sverige kring flyget. Den flygskatt som infördes i år innehåller en uttalad önskan om att vi ska flyga mindre. Vi tycker att detta är helt fel väg att gå. Flyget behöver ingen flygskatt för att fortsätta den effektivisering som redan pågår. Vår uppmaning är därför enkel: ge flyget incitament och stöd för att fortsätta den positiva resa som pågått de senaste 50 åren.

Vår förhoppning är att den regering som tillträder efter valet slopar flygskatten för att istället stödja utvecklingen mot ett miljövänligare flyg genom att ge företagen konkreta incitament och möjligheter att satsa på nya innovationer, eftersom det är utsläppen som ska minska, inte resandet. Bestraffa inte flygandet utan ge istället stöd för gröna satsningar och se flyget som en möjliggörare av ett levande Sverige.

Mattias Dahl, vd Transportföretagen