Transporterna ökar- utsläppen minskar


Vägtrafiken har nu en mycket positiv utveckling ur hållbarhetsperspektiv. Det visar Naturvårdsverkets statistik över utsläpp som publicerades idag och Trafikanalys uppföljning av de transportpolitiska målen. Koldioxidutsläppen minskade hela fyra procent under 2016 samtidigt som de transportpolitiska målen uppfylls i allt större utsträckning genom att allt fler får tillgång till bil och körkort samt att körsträckorna växer både för lastbilar, bussar och personbilar.

Personbilarnas utsläpp har minskat med 17 procent sedan 1990 trots att trafiken har ökat med 19 procent. Tunga lastbilars utsläpp är idag 3 procent större än 1990 trots att trafiken ökat med 30 procent. Under 2016 minskade utsläppen 4 procent samtidigt som personbilstrafiken växte 2,9 procent. Lätta lastbilar ökade 3,6 procent, tunga lastbilar med 1,4 procent och busstrafiken med 0,7 procent. Trots vägtrafikens positiva utveckling sjönk inte Sveriges totala koldioxidutsläpp under 2016 eftersom andra sektorer inte har samma positiva miljöutveckling.

– Det är mycket glädjande att förbättrad miljöprestanda kan gå hand i hand med ökad mobilitet och tillväxt i handel och transporter, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef för Transportföretagen.