Offensiv satsning på hållbarare flyg från SAS


Nu har SAS tagit emot den första av totalt åtta helt nya Airbus 350. Under tisdagen den 10 december visades det nya flygplanet med namnet ”Ingegerd Viking” upp för media och inbjudna gäster på Arlanda.

Airbus 350 är ett helt nytt flygplan med den absolut senaste tekniken. Flygplanet har cirka 30 procent lägre bränsleförbrukning än den flygplanstyp som ersätts. Därtill erbjuder flygplanet en högre passagerarkomfort samt förbättrad arbetsmiljö för piloter och kabinpersonal. I SAS konfigurering tar flygplanet 300 passagerare fördelat på tre kabinklasser.

”Detta är en milstolpe för SAS och flyget i Skandinavien. Nya flygplan för långdistanstrafik är en investering i miljardklassen. För SAS som flygbolag är det en tydlig signal att man satsar på ett hållbarare flyg i Skandinavien. Sverige behöver bättre flygförbindelser och särskilt fler interkontinentala destinationer. Min förhoppning är därför att politiken ser vilka enorma möjligheter det finns när man väljer att arbeta med branschen istället för emot ” säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg

I Sverige har flygbranschen ambitiösa hållbarhetsmål. Genom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har branschen antagit en färdplan för fossilfrihet. Färdplanen visar hur inrikesflyget kan vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser kan vara fossilfritt 2045.

Just nu visas det nya flygplanet upp i Skandinavien. Den första reguljära flygningen sker den 28 januari på sträckan Köpenhamn-Chicago.

För mer information kontakta: Ebba Fredin, pressansvarig (0730-44 71 20, ebba.fredin@transportforetagen.se) eller Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg (0730-44 71 36, fredrik.kampfe@transportforetagen.se)