Ok att prova med längre och tyngre fordonståg


Regeringen har beslutat att Transportstyrelsen ska få ge tillstånd till lastbilsaktörer för provverksamhet med längre och tyngre fordonståg på vanliga vägar, under en provperiod.

Beslutet välkomnas av Maria Lindh, branschchef inom Transportföretagen:

”Längre och tyngre fordon är en viktig del i arbetet med att minska klimatbelastningen från vägtransporter. Det krävs helt enkelt färre fordon för att utföra samma transportarbete. Det är glädjande att fler aktörer nu börjar inse detta och att det börjar röra sig i frågan.”

Transportstyrelsen hemställde för ett par år sedan till Näringsdepartementet om att regeringen skulle ändra i trafikförordningen så att myndigheten skulle få bemyndigande att ge tillstånd till provverksamhet med längre fordonsekipage.

”Regeringens respons har dröjt, men vi är mycket glada över att vår nya infrastrukturminister har gått vidare med det här ärendet”, säger Maria Lindh.

Ändringen kommer att göras i trafikförordningen(1998:1276) och träder i kraft den 1 februari 2018. Transportstyrelsen får ge tillstånd om behov av att testa nya tekniker och nya konstruktioner föreligger. Villkoret är att förandet och fordonets konstruktion och utrustning inte är en fara för trafiksäkerheten skadar vägen eller ”annan väsentlig olägenhet”. Tillståndet gäller en viss väg eller ett visst vägnät och Transportstyrelsen får rätt att återkalla tillståndet.