Ökad framkomlighet med en ringled


Transportföretagen har låtit WSP analysera förslagen till Stockholms nya cityplan. Analysen visar att Stockholms trafikproblem förvärras på ett anmärkningsvärt sätt om planen genomförs.

Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen menar att rapporten har ett för snävt innerstadsperspektiv.

”Rapporten tar inte hänsyn till hur förslagen kommer att påverka Stockholmsregionen och alla som bor utanför tullarna.”

Ulf Perbo menar till och med att flera av förslagen är orealistiska.

”Flera av förslagen är orealistiska, det kommer att bli stora trafikstörningar och kraftigt förlängda restider med den nya Cityplanen.”

”Regeringens besked om att lägga utredningen om Östra länken på is gör inte situationen bättre”, avslutar Ulf Perbo.

Ta del av rapporten här