Ökad hållbarhet för vägtrafiken kräver rätt förutsättningar


Vägtrafikens utsläpp har minskat hela 18 procent sedan 2010 men ökade med 0,5 procent 2018 enligt en rapport från Trafikverket den 27 februari. Trafiken har ökat 10 procent sedan 2010. Det är olyckligt med ett hack i den nedåtgående kurvan men med rätt förutsättningar kan trenden nedåt fortsätta.

Politiken måste matcha de stora insatser som görs av branschen, bland annat genom att investera i nyare och renare lastbilar och ett målmedvetet arbete med att ständigt minska sin bränsleförbrukning.

Transportföretagen vill se krafttag för elektrifiering, ökad tillgång till biodrivmedel och effektivisering. Den nuvarande politiken har gett Sverige ett av världens högsta dieselpriser, vilket inte är rimligt i ett land med våra geografiska förutsättningar. Landsbygden är markant överbeskattad. Hantverks- och distributionsbilar får betala höga malusskatter även när de är det bästa miljövalet. Det behövs mindre piska och mer morot om politiken ska hålla långsiktigt.

”Arbetet med den nödvändiga utbyggnaden av elvägar drivs alldeles för långsamt av Trafikverket. På samma sätt har den viktiga effektiviseringsåtgärden att tillåta tyngre och längre lastbilar hamnat i långbänk hos myndigheten. En ökad andel biodrivmedel hämmas av en oklar och ryckig politik som gjort att Sverige har en låg egen produktion och istället har blivit beroende av import”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.

”Det är viktigt att vi påminner oss om vad transporterna faktiskt bidrar med. De är ju samhällets blodomlopp och en förutsättning för vår vardag. Hur skulle tillvaron se ut utan transporter, de är ju en förutsättning för handeln, för att vi ska få mjölk på bordet, skor på fötterna och för att vi ska kunna ta oss till arbete och skola. Därför är ökade transporter ett positivt besked om en god samhällsutveckling. Fler jobb, växande BNP och stigande inkomster häger ihop med ökade transporter. Vi vill minska utsläppen, inte transporterna”, avslutar Ulf Perbo.