Ökat intresse för fordons- och transportutbildningar!


Positivt besked från Skolverket om att intresset för gymnasieskolans fordons- och transportprogram har ökat är glädjande för branschen och ett steg i rätt riktning.

Preliminär statistik för läsåret 2017/18 redovisar 6 procent ökat elevantal på gymnasieskolans fordons- och transportprogram. Eftersom kompetensförsörjningen är en av branschens största utmaningar är beskedet mycket glädjande. Samtidigt stannar ökningen för alla typer av yrkesutbildningar på 0,5 procent jämfört med året innan.  

”Kompetensförsörjningen har seglat upp som en av våra medlemsföretags största och viktigaste utmaningar. Skolverkets statistik med ett ökande intresse för gymnasieskolans fordons- och transportprogram är därför mycket glädjande”, säger Mattis Dahl, VD för Transportföretagen.

”Våra medlemsföretag har ett omfattande rekryteringsbehov på såväl kort som lång sikt. Vår analys är att branschen riskerar att sakna 30-40 000 jobb fram till 2030 om relevanta politiska satsningar inte genomförs för att möta transportnäringens rekryteringsbehov”, säger Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.

”Inom Transportföretagen arbetar vi uthålligt med att tillfredsställa transportnäringens rekryteringsbehov. I det arbetet för vi en dialog med företag, politiker, myndigheter, utbildningsarrangörer och personer som står inför ett yrkesval. Det ökande intresset för gymnasieskolans fordons- och transporttekniska utbildningar är ett steg i rätt riktning”, avslutar Caj Luoma.

Läs mer om transportnäringens kompetensförsörjningsbehov i rapporten ”Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning”.