Olyckligt när trafikslagen ställs emot varandra


I artikeln ”Mitt i klimatkrisen: Lika dyrt med tåg som flyg” ställs trafikslagen på ett olyckligt sätt i ett motsatsförhållande. Dessvärre upprepas även en del missuppfattningar om inrikesflygets miljö- och klimatpåverkan som behöver bemötas. Vi vet att både järnväg och flyg behövs i Sverige. För att människor och företag behöver resa och transportera gods och varor. Men att avstå en välbehövlig flygresa gör inte tågbiljetten billigare.

Att inrikesflyget skulle vara subventionerat problematiseras av myndigheten Trafikanalys. Av myndighetens senaste granskning av transportsektorns samhällskostnader framkommer att inrikesflyget är kraftigt överinternaliserat om kostnaden för koldioxidutsläpp betraktas som internaliserad i och med EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Flyget finansierar även sin egen infrastruktur på marken och i luften genom avgifter som i slutändan belastar passagerarna. Finansieringsmodellen för flygplatser innebär också att minskade investeringar i flyg inte frigör några medel för t.ex. ny järnväg.

”Det är olyckligt att som Expressen gör förenkla frågan om flygets klimatpåverkan utan att låta branschen komma till tals. Alla trafikslag behövs och målet ska vara hållbara transporter. Flyget står för sin infrastruktur och inrikesflyget är även belagt med moms” säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg

2017 stod inrikesflyget för 553 000 ton koldioxid vilket motsvarar cirka en procent av Sveriges territoriella utsläpp. För att flyget ska uppfylla klimatmålen måste utsläppen minska ytterligare. Under 40 år har flyget blivit 70 procent mer bränsleeffektivt men det finns betydligt mer att göra för att nå nollutsläpp vilket är vårt mål.

I Sverige går vi före och branschen har tagit fram en färdplan inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige med målsättningen om ett fossilfritt inrikesflyg 2030 samtidigt som flyg som startar i Sverige ska vara fossilfria 2045.

”Utsläppen ska minska, inte resandet. Istället ska vi satsa på biobränsle, el- och hybriddrift samt nya innovativa framdrivningstekniker som kommer att ge oss ett helt fossilfritt flyg” avslutar Fredrik Kämpfe

För mer information kontakta: Ebba Fredin, pressansvarig (0730-44 71 20, ebba.fredin@transportforetagen.se) eller Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg (0730-44 71 36, fredrik.kampfe@transportforetagen.se)