Orättvis skatteshopping slår ut laglydiga åkerier


Problemet med osund konkurrens uppmärksammas påverkar hela åkerinäringen. Det är inte rimligt att laglydiga åkerier ska konkurreras ut av åkerier som kör oärligt.

”Vi ser mycket positivt på att problemet om osund konkurrens på vägarna uppmärksammas. Den osunda konkurrensen slår ut laglydiga åkerier vars villkor blir ansträngda till följd av detta”, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

Den osunda konkurrensen försämrar och försvårar villkoren för den sunda åkerinäringen att växa och utvecklas. Frågan bör därför prioriteras av regeringen på högsta nivå.

”Vi anser att regeringen bör utreda och komma med förslag om hur man ska kunna stoppa denna orättvisa skatteshopping”, avslutar Mattias Dahl.

Läs och lyssna till inslag på Sveriges Radio (8 december)