Örebro, välj partnerskap istället för busstrafik i offentlig regi


Kollektivtrafik är en viktig del av många svenskars liv. Många av oss använder den för att ta oss till arbete, vänner och fritid. Andra får del av de positiva effekterna genom minskad trängsel på vägarna och bättre miljö. Alla i samhället, vare sig de använder kollektivtrafiken eller inte, drar nytta av den.

Debattartikeln publicerades i Nerikes Allehanda den 21 oktober

Samhället lägger 22,4 miljarder på lokal och regional kollektivtrafik varje år och resenärerna lika mycket. I över 30 år har utförandet av kollektivtrafiken upphandlats av kommuner och landsting från främst privata företag. Detta har lett till stora kostnadsbesparingar och till bättre planering av trafikutbudet och ökat resande.

Örebro har beslutat att driva kollektivtrafiken i ett eget bolag och stänga marknaden. Vi har inga problem med att konkurrera med offentliga bolag, men att stänga en marknad är något helt annat. Erfarenheterna av att öppna marknaderna är att tillgängligheten ökar och fler idéer prövas. I Stockholm har den senaste upphandlingen möjliggjort att nya idéer kan prövas och resultatet har kommit snabbt. Utvärderingen ett år senare visar på fler nöjda kunder, ett ökat resande och en förbättrad punktlighet.

Bussbranschen stödjer helhjärtat målsättningen att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. För att nå detta mål måste det finnas en offentlig och privatsamverkan. Om kommuner och landsting väljer att starta egen regi verksamhet och stänga ute goda idéer från andra bussbolag riskerar vi målet om ett ökat kollektivtrafikresande och målet om en fördubblad marknadsandel.

Ett privat bussbolag måste ha nöjda kunder och ständigt förbättra sig för att överleva. Låt denna kraft vara kvar genom att bevara och utveckla dagens konkurrensutsatta upphandlingsmodell där även offentligt ägda bussbolag kan delta. Genom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har aktörerna inom Kollektivtrafiksverige skapat en samverkansarena för att nå fördubblingsmålet. Utveckla denna samverkan och ge bussbolagen en ökad frihet så kommer vi att nå fördubblingsmålet. Genom bra upphandlingar kommer vi att få fler resenärer, högre kvalitet och mer innovationer inom kollektivtrafiken.

I Sverige har vi många goda erfarenheter av att öppna marknader för konkurrens. Vi anser att den övergripande samhällsplaneringen är ett offentligt uppdrag, men låt den dagliga planeringen och utförandet av kollektivtrafiken utföras bussbolagen. De möter resenärer varje dag och vill inget hellre än att de ska få en bra reseupplevelse.

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag

Per Nordin, ordförande Örebro- Värmlands Bussbranschförening