Orimligt förslag om miljözoner med extra höga krav på tunga fordon och lätta fordon


Sveriges Bussföretag avstyrker Transportstyrelsens förslag om miljözoner med extra höga krav på tunga fordon och lätta fordon (”miljözon klass 3”). Sådana miljözoner, med de fordonskrav (framdriftskrav) skulle medföra orimliga krav på fordonens utförande och framdrift. Genomförs förslaget kan det innebära katastrof för turistbussverksamheten.

Förslaget medför helt orimliga kostnader ur ett samhälleligt perspektiv, i förhållande till de fördelar ett införande av en sådan miljözon skulle ge. Kraven skulle medföra en omfattande kapitalförstöring.

Till remissyttrandet