Politiskt genombrott i Almedalen på kompetensförsörjningsområdet!


Rekryteringsfrågan har legat högt upp på Transportföretagens agenda under Almedalsveckan och idag gavs tydliga besked från politikerpanel under samtal arrangerat av Visita.

Bild Almedalen rekryterin

Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning deltog idag på ett seminarium arrangerat av Visita, om hur vi kan locka unga till yrkesutbildningarna. Deltog gjorde även Peter Thomelius, Utbildnings- & HR-chef, Visita, Caroline Helmersson Olsson, (S) och Mikael Svensson (M). Under diskussionen gavs två löften och ytterligare en intressant öppning från politiskt håll.

Vi välkomnar att Caroline Helmersson Olsson och Mikael Svensson visade samsyn om att inte följa förslaget i den pågående gymnasieutredningen, dvs att yrkesämnena skulle ges mindre utbildningstid i gymnasiet.

Dessutom visades även samsyn om att Skolinspektionens uppdrag behöver förändras så att det även inkluderar en kvalitativ bedömning av yrkesutbildningen – dvs hur väl utbildningen motsvarar företagens efterfrågan.

Slutligen visades intresse för att få in fler timmar i undervisningen för att förbättra kvaliteten på utbildningarna – ett förslag vi välkomnar då skolan idag ger alldeles för få timmar åt yrket.

– Detta är frågor som vi driver och har drivit över tid, därför är vi väldigt glada över att ha fått gehör från politiskt håll. Det är avgörande att med olika medel stärka, anpassa och förbättra yrkesutbildningarna för att locka fler gymnasieungdomar till framtidsbranscher som skriker efter arbetskraft. Nu väntar vi med spänning på regeringens utredning om yrkesutbildningens framtid som kommer att presenteras i höst, säger Caj Luoma, chef för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen.