Radioinslag; ”Om vi inte hanterar trafiken rätt, kan det få katastrofala följder”


Anna Grönlund, branschchef vid Sveriges bussföretag och inrikesminister Anders Ygeman medverkade i ett radioinslag i P4- Extra om trafiksäkerhet, efter att Transportföretagen publicerat debattartikeln ”Krisen slår mot trafiksäkerheten” i Svenska Dagbladet i september.

Artikelförfattarna till debattartikeln, Mattias Dahl, vd för Transportföretagen, Maria Lindh, branschchef för Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Rickard Gegö, vd för Sveriges Åkeriföretag och Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag, beskriver det oroande faktumet att antalet trafikpoliser har minskat väsentligt de senaste åren. Brister i polisens förmåga drabbar trafiksäkerheten, men leder också till en snedvriden konkurrens.

Läs mer: ”Krisen slår mot trafiksäkerheten”

I det efterföljande radioinslaget beskriver Anders Ygeman bland annat trafikpolisen som en ”ganska ålderstigen församling”.
– Det innebär att flera av de duktigaste trafikpoliserna har gått i pension. Man har inte kunnat utbilda tillräckligt kunnig personal för att kunna ta över efter de här duktiga poliserna och det har blivit en lucka eller ett glapp.

– Vi delar den bilden som Anders ger till fullo. Vi ser konsekvenserna av det och oroas mer än vad inrikesministern gör i det här fallet. Vi ser att det här är ett problem här och nu. Den pensionsbilden som Anders ger stämmer, men den accentueras av polisens nya organisation och de krav som nu lägg på. Att man inte har en utpekad trafikpolisorganisation som man har haft förut, säger Anna Grönlund och fortsätter;

Vi har väldigt duktiga yrkesförare i det här landet och det är ett fåtal som beter sig illa. Men de fåtalet, om man inte stävjar dem eller kontrollerar dem – kan erodera en hel bransch, och trafik är en farlig miljö. Om vi inte hanterar trafiken rätt och de tunga fordon som finns där, kan det få katastrofala följder. Det måste vi alla vara medvetna om.

Lyssna: Om vi inte hanterar trafiken rätt, kan det få katastrofala följder