Raka spåret – ny sajt om Sveriges godsflöden


Visste du att 95 procent av all import och export av varor går via hamnarna i Sverige? För att visa på hamnarnas betydelse låter därför Transportföretagen lansera den nya sajten Raka spåret.

rakasparet.se kommer du att kunna ta del av nyheter som berör godsflödet i Sverige. Här ges möjlighet att följa debatten och att få ny kunskap om hur Sveriges godsflöden fungerar.

Eftersom hamnarna är Sveriges största transportnav är det ytterst sårbart då verksamheten i hamnarna inte fungerar som den ska. Göteborgs hamn är idag Skandinaviens största hamn. Därför drabbas både näringslivet och människors vardag av den pågående konflikten i containerhamnen.

För mer information kan du maila kontakt@rakasparet.se