Redo att bidra till det transportsmarta samhället


För att uppnå det transportsmarta samhället jobbar Transportföretagen för att förbättra villkoren för företagen inom transportnäringen, för att kunna utvecklas och för att ge utrymme för innovation och entreprenörskap.

Läs hela artikeln i Veckans Affärer här

”Vi vill se fler transporter, inte färre. Vi vill se ett transportsmart samhälle, inte ett transportsnålt. Ta till exempel flygskatten, den bidrar endast till att begränsa rörligheten, inte till att uppmuntra företagen till att satsa klimatsmart”, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

”Innovation och entreprenörskap är nyckelord för ett företagsvänligt klimat i framkant. Det är inte politiker och beslutsfattare som skapar det transportsmarta samhället utan entreprenörerna. Det är entreprenörerna som kommer på de smarta lösningarna.”

Stefan Back är chef för hållbar logistik på Transportföretagen. Han framhåller att målet med att minska de klimatpåverkande utsläppen från trafiken är helt centralt, men att det inte får ske genom att minska den rörlighet i samhället som transporterna bidrar med.

”Transporterna är av grundläggande betydelse för vår ekonomi och för vårt samhälle. Rörligheten är vital för den inre marknaden och för befolkningens livskvalitet eftersom den ger frihet att kunna resa. Transporterna bidrar till ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Minskad rörlighet är inget alternativ.”