Regeringen backar om kilometerskatten


Transportföretagen välkomnar regeringens besked om att inte gå vidare med det hårt kritiserade utredningsförslaget gällande kilometerskatt.

– Det är glädjande att regeringen lyssnat till de synpunkter som vi, men även stora delar av näringslivet fört fram under en längre tid. Förslaget hade fått förödande regionalpolitiska effekter, särskilt för landsbygden, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

– Det är inte rimligt att Sveriges med sina geografiska förutsättningar ska ha högre transportskatter än genomsnittet inom EU. Vi utgår från att sådana aspekter kommer att beaktas i det nya förslag som ska tas fram inom regeringskansliet, säger Mattias Dahl.

Transportföretagen håller 1 mars ett seminarium kring de nya förutsättningarna och kommer tillsammans med ledande företrädare för branschen och politiker diskutera vad ett nytt förslag skulle kunna innebära.