Regeringen glömde bort sin egen flygstrategi i budgeten


I ”En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem” som antogs av den rödgröna regeringen 2017 framgår att flyget är viktigt för Sverige och att flygets klimatpåverkan ska minska. Tyvärr verkar samma regeringspartier redan glömt bort sin strategi och siktar numera blint på flygets klimatpåverkan utan hänsyn till branschens pågående omställningsarbete eller flygets betydelse för hela landet.

Den 18 september presenterade regeringen budgetpropositionen som är ett resultat av en fyrpartiförhandling. Transportföretagen står eniga med regeringen att flygets klimatpåverkan ska minska. Flygbranschen i Sverige arbetar målmedvetet för ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och att allt flyg som lyfter från Sverige ska vara fossilfritt senast 2045. Vi ställer oss därför principiellt bakom en väl balanserad reduktionsplikt och våra medlemsföretag har ett stort engagemang för att snabba på elektrifieringen av flyget.

Därför beklagar vi att budgeten till stor del saknar konstruktiva förslag och offensiva satsningar för flygets omställning. Transportföretagen hade välkomnat en betydligt högre ambition från regeringen. Ett positivt undantag är att regeringen föreslår ett innovationskluster för hållbart flygbiobränsle som ska samla hela värdekedjan. Det är viktigt att staten bidrar till utvecklingen av hållbara biobränslen. Dessutom välkomnar Transportföretagen elektrifieringskommissionen för framtidens transporter som kommer att bidra till utvecklingen av el- och hybridflyg i Sverige.

”Utsläpp från flyget i Sverige minskar och våra medlemsföretag är ambitiösa – ofta världsledande – i sitt hållbarhetsarbete. Jag hade självklart förväntat mig fler konkreta satsningar från regeringen i budgeten” säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg

Inrikesflyget står idag för cirka 0,9 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Enligt tillgänglig forskning kan hela inrikesflyget drivas av hållbart biobränsle producerat av restprodukter från skogsindustrin. I Göteborg växer samtidigt en ny elflygsindustri fram och Sverige har goda möjligheter att bli en global världsspelare för framtidens hållbara flyg.

”Jag vill påminna om att Stefan Löfven nyligen uttryckte sig positivt i media om flygets framtid samtidigt som han betonade att vi ska använda våra resurser smartare. Det ju precis detta vi uppnår med biobränsle och elektrifiering: Smart Flyg! Det är mycket tvära kast mellan att å ena sida uppmuntra flygets omställning men å andra sidan inte bidra när det kommer till kritan” säger Fredrik Kämpfe

Regeringen lämnar inga nya besked om framtiden för Sveriges flygplatser i budgeten. Varken den långsiktiga färdplanen för Arlandas utveckling eller flygplatsöversynen om de regionala flygplatserna har ännu presenterats. I resultatredovisningen konstaterar regeringen att flertalet flygplatser fått försämrad tillgänglighet under 2018 jämfört med 2017. Transportföretagen beklagar även att regeringen inte avsatt några medel för den utlovade kompensationen för flygskatten till regionala flygplatser i Norrland.

”När det gäller tillgängligheten och flygets framtid förefaller regeringen glömt bort vad man lyfte fram för bara två år sedan i flygstrategin. Istället uppvisar regeringen en passivitet när det kommer till flygplatserna. Flygbolagen måste veta hur Arlanda ska utvecklas för att våga satsa. Jag är även orolig för utvecklingen av Sveriges regionala flygplatser. Att staten får in nästan 1,7 miljarder kronor från flygskatten och sedan inte anslår den lilla utlovade ersättningen till Norrland är ett uppenbart svek” avslutar Fredrik Kämpfe

För mer information kontakta: Ebba Fredin, pressansvarig (0730-44 71 20, ebba.fredin@transportforetagen.se) eller Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen flyg (0730-44 71 36, fredrik.kampfe@transportforetagen.se)