Replik på debatt: öka insatserna för elektrifiering


Professor Anders Lindroth skriver på SvD Debatt att biodrivmedel ensamt inte kan klara samhällets eller transportsektorns klimatomställning. Biodrivmedel är en viktig del av omställningen till klimatneutrala transporter. Vi delar Lindroths oro för att det kan vara svårt att få resurserna att räcka till alla som konkurrerar om den. Transportföretagen menar därför att samhället måste öka sina insatser för att elektrifiera de olika transportslagen.

Järnvägen är redan elektrifierad. För personbilar är lösningarna tekniskt klara och de elektrifierade bilarnas andel av nybilsförsäljningen stiger nu snabbt.

I år kommer ungefär var tionde ny bil att vara laddbar och redan om tre år kommer det att vara var fjärde. Där handlar om att ge marknaden tydliga stimulanser och att bygga ut laddinfrastrukturen.

För tyngre vägfordon har utvecklingen inte kommit lika långt men Trafikverket genomför nu flera högintressanta tester på riktiga vägar kring hur elvägar för lastbilar kan utformas. Vi bedömer att de största transportstråken kommer att kunna elektrifieras med god samhällsekonomisk lönsamhet vilket ger stora klimatvinster och reducerar behovet av biodrivmedel.

Vad gäller flyget kan man säga att det handlar om att ta rygg på Norge som nu genomför en världsledande satsning på att elektrifiera inrikesflyget. På samma sätt som med lastbilstrafiken minskar behovet av biodrivmedel så dessa till rimliga kostnader kan användas för de transporter som är svåra att elektrifiera.

Vi vill därför uppmana den nya regeringen att öka stimulanserna till eldrivna personbilar samt att satsa stort och snabbt på elvägar för tung trafik. Till en bråkdel av kostnaderna för höghastighetståg kan större klimatvinster göras genom att elektrifiera viktiga delar av vägnätet. Ta rygg på Norge i satsningen på att elektrifiera flyget. Se, lär och gör en svensk storsatsning.

Ulf Perbo, näringspolitisk chef, Transportföretagen

Läs prof Anders Lindroths debattartikel i SvD här