Resurser för infrastrukturen ökar – underlättar näringslivets blodomlopp


Den 6 oktober presenterade infrastrukturminister Anna Johansson och klimatminister Isabella Lövin regeringens prioriteringar och ekonomiska ramar för transportinfrastrukturen 2018-2029. Det var glädjande siffror för Transportföretagen då den ekonomiska ramen föreslås uppgå till 622,5 miljarder kronor. Drygt 100 miljarder mer än nu gällande plan.

”Rätt investeringar i transportinfrastruktur bygger Sverige starkt och hållbart för framtiden. De ökade resurser som vi nu föreslår gör det möjligt att stärka infrastrukturen i hela landet men vi lägger även en del av pengarna på nyinvesteringar så att vi kan fortsätta vara konkurrenskraftiga”, säger infrastrukturminister Anna Johansson, på Regeringens hemsida.

Vi på Transportföretagen tycker givetvis att det är bra att de totala resurserna för infrastrukturen ökar men anser bland annat att Regeringens retorik om ”överföring från väg till järnväg” fortsätter att skava mot verkligheten. Fördubblas till exempel andelen gods på järnväg kommer ändå inte vägtransporterna minska med mer än några procent. Alla trafikslag behövs, för att möta de ökade transportbehoven i framtiden.

Läs mer: Debattartikeln ”Transportpolitiken tar steg i rätt riktning” publicerades 10 oktober 2016 i tidningen Miljö & Utveckling. Artikelförfattare är Stefan Back, chef för hållbar logistik på Transportföretagen.