revidera Flygstrategin – villkoren för svenska flygbolag måste bli bättre


Svenska Flygbranschen har idag den 25 maj föreslagit att Flygstrategin ska revideras för att bättre reflektera villkoren för svenska flygbolag. Förslaget lades fram av branschchef Fredrik Kämpfe i samband med regeringens Luftfartsråds sammankomst.

Flyget är en viktig del av Sveriges infrastruktur. Det är det enda trafikslag som kan erbjuda hela Sverige effektiv tillgänglighet med rimlig restid.

De ekonomiska marginalerna i flygbranschen är emellertid oroväckande snäva. Det är inte bara flygskatten som hotar flyget, det är även de stigande avgifterna. Nextjets konkurs är ett olyckligt bevis på hur små marginaler svenska flygbolag faktiskt har.

De direkta avgifterna till Transportstyrelsen för tillstånd och tillsyner har ökat kraftigt sedan 2014. Alla tillståndshavare – flygbolag, flygverkstäder, flygskolor och flygplatser – har sett betydande ökningar som alltid till sist vältras över på flygbolagen. Samtidigt har utländska flygbolag fått lägre kostnader, vilket påverkat svenska flygbolags konkurrenskraft negativt.

Det är besvärande att avgifterna för mindre flygbolag och bolag som flyger inrikes ökar oproportionellt mycket. Att landa på Arlanda kostar lika mycket för små och stora flygplan, vilket särskilt belastar inrikesflyget och i synnerhet bolag som flyger till mindre flygplatser. Avgifterna för mindre flygplan har ökat med drygt 50 procent de senaste tio åren. Det senaste året har minimumavgiften för att lyfta från Arlanda fördubblats.

De senaste åren har därtill avgiften för att flyga över Sverige, den så kallade enroute-avgiften, fortsatt vara en av Europas högsta; till den grad att vissa flygbolag väljer att i stället flyga runt Sverige. Självklart fördyrar den även för inrikesflyget och försämrar marginalerna ytterligare. Till allt detta kommer ett snabbt stigande bränslepris och en allt svagare krona.

Det är mot denna bakgrund som man måste förstå flygskatten som alltså lägger ännu en ekonomisk börda på det svenska flyget. Det går inte längre att ständigt utsätta flyget för nya pålagor. Om inte ekonomin går runt så kommer antalet operatörer och flyglinjer att minska och ett stort antal svenska städer stå utan flygförbindelse med omvärlden.

Hela systemet för avgifter behöver ses över om vi ska kunna säkerställa en flyginfrastruktur som gör det möjligt för hela Sverige att leva och utvecklas.

Det är mot denna bakgrund Svenska Flygbranschen föreslår en revision av den flygstrategi som Sveriges regering presenterade i januari 2017.  Det är hög tid att komma överens om en långsiktig lösning på flygets förutsättningar i Sverige.