Säkerhetsbranschen kan stärka tills fler trafikpoliser är på plats


En ny SIFO-undersökning visar önskemål om fler kontroller på vägarna för att trafikreglerna ska följas av alla. Därför behövs fler trafikpoliser men tills det är möjligt kan särskilt utbildad personal från säkerhetsbranschen stärka i arbetet med vägkontrollerna.

Undersökningen bekräftar situationen med att antalet trafikpoliser har minskat kraftigt under senare tid. En majoritet av allmänheten som har tillfrågats, svarar att de upplever att det görs för få hastighetskontroller (55 procent), för få körkortskontroller (59 procent) och för få nykterhets- och narkotikakontroller (81 procent).  Drygt hälften svarar dessutom att det görs för få tekniska kontroller av fordonets skick (46 procent). Framförallt är det fler kontroller av yrkestrafiken som man vill se: 52 procent vill se kontroller på yrkestrafiken medan 36 procent vill se kontroller av privatbilister.

”Antalet trafikpoliser har minskat radikalt de senaste decennierna, särskilt de som har utbildning på att kontrollera den yrkesmässiga godstrafiken.  Undersökningen bekräftar bilden av att det görs för få trafikkontroller”, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

För att kunna kontrollera att trafikreglerna följs och i synnerhet yrkestrafiken, behövs fler trafikpoliser. Men tills det är möjligt att få ut fler trafikpoliser på vägarna, kan särskilt utbildade väktare och ordningsvakter från säkerhetsbranschen, stärka trafikpolisens arbete. Undersökningen visar att flera av de tillfrågade ställer sig positiva till förslaget.

”Det är viktigt att ta itu med trafikkontrollerna redan idag för trafiksäkerheten och för goda villkor och sund konkurrens hos yrkestrafiken. Vårt förslag är därför att säkerhetsbranschen träder in. Det är möjligt att på kort tid utbilda ordningsvakter och väktare till att göra delar av trafikpolisens arbete. På så vis skulle fler och tätare trafikkontroller kunna göras till dess att fler trafikpoliser finns på plats”, säger Mattias Dahl.

”Sverige har god möjlighet att vara ett föregångsland för en sund transportnäring och hög trafiksäkerhet på vägarna men då krävs insatser redan idag. Vi finns tillgängliga för en dialog”, avslutar Mattias Dahl.

Ta del av SIFO-undersökningen här

För mer information kontakta Ebba Fredin, pressansvarig, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen.se