SAS uppdaterar flottan för en hållbar framtid


SAS har beslutat att beställa 50 nya Airbus A320neo-flygplan med leveranser från våren 2019 till 2023. SAS har redan flera A320neo i trafik och den nya beställningen gör att SAS kommer att skapa en enhetsflotta och ha minst 80 Airbus A320neo i trafik under 2023.

Airbus A320neo (new engine option) är betydligt tystare än den nuvarande generationens A320. Bullerminskningen blir ännu större vid jämförelsen med andra flygplanstyper som används idag.

Dessutom förbrukar A320neo 15 procent mindre bränsle än dagens flygplan och det medför naturligtvis en betydande minskning av koldioxidutsläpp, såväl på låg som på hög höjd.

Flertalet andra operatörer har gått eller går samma väg med allt nyare flygplan.

Nya flygplan är en stor investering för flygbolagen. SAS meddelar i sammanhanget att det är de senaste årens förbättrade lönsamhet som möjliggjort den nya beställningen.

Att flygindustrin på detta sätt på egen hand med kraft minskar sin miljöpåverkan är ingen nyhet. Arbetet pågår sedan länge, både nationellt och internationellt.

Flyget har minskat bränsleförbrukningen med 80 procent sedan 60-talet och utsläppen per personkilometer minskade med nära 37 procent mellan 1990-2014. Det är siffror som entydigt visar flygets vilja och kraft att hantera frågan med hjälp av egna initiativ.

Dessutom skall sägas att man som första internationella bransch enats om långsiktiga globala utsläppsmål. Flyget 2050 ska ha halverat utsläppen i absoluta tal jämfört med 2005 års nivå och inom EU ingår flyget, som enda transportslag, redan i systemet för handel med utsläppsrätter (ETS).

Sverige införde nyligen en flygskatt som motiverats av miljöskäl. De flesta är överens om att skattens effekt på utsläppen som bäst är marginell. Regeringens utredare räknar med att den i bästa fall minskar Sveriges koldioxidutsläpp med 0,2 procent. Men mera sannolikt är att effekten nästan uteblir helt. Skillnaden är stor mellan en tandlös skatt som syftar till att marginellt begränsa resandet jämfört med åtgärder som med kraft syftar till att minska utsläppen. Det är den senare åtgärden som kan ge verkliga resultat.

Att flyga på biobränsle, till exempel, minskar koldioxidutsläppen med ca 80 procent över en livscykel. Problemet är att det inte tillverkas tillräckligt mycket biobränsle. Flygbolagen köper redan allt som finns på marknaden. Om flygskatten verkligen hade handlat om klimatet hade skatteintäkterna, cirka 1,7 miljarder kronor om året, kunnat placeras i en fond för att påskynda utvecklingen av storskalig biobränsleproduktion. Det hade gjort skillnad på riktigt – utan att riskera stänga av förbindelserna till stora delar av landet och omvärlden.

Miljön är viktig och flygbranschen tar sitt ansvar för att effektivisera tekniken för minskade utsläpp. Flygskatter hjälper inte utan riskerar snarare motverka utvecklingen eftersom den kan påverka lönsamheten och därigenom framtagandet och driftsättning av modern miljövänlig teknik.

Dessutom riskerar enskilda nationella åtgärder att motverka internationella satsningar på området. Flyget är en global industri, lika global som klimatet. Och klimatet liksom flyget behöver globala lösningar. Där anser vi att politiker och andra beslutsfattare bör lägga all sin energi.

Transportföretagen, Svenska Flygbranschen och våra medlemsföretag kommer definitivt göra det.