Skattechock på transporter


Skattechocken på resor och transporter ger färre jobb, lägre välfärd och är orättvist!

Sverige har idag världens näst högsta dieselskatt som ska indexuppräknas så att den blir högst i världen. Ovanpå detta vill regeringen lägga en kilometerskatt på lastbilar. Det innebär att företag i Sverige får världens hårdast beskattade transporter till och från sina anläggningar, vilket kommer att vara negativt för möjligheterna att skapa och bevara jobb utanför Stockholm. Hushåll i Sverige utanför storstädernas centrala delar får bland annat världens högsta skatter för att handla, åka till jobbet och skjutsa barnen till olika aktiviteter.

Allt detta har föranlett en strid ström av larmrapporter från mjölkbönder, skogsindustrin, turistanläggningar, företagare i Norrland och inte minst från vanliga familjer som tänkt sig en framtid utanför centrala Stockholm. Att i ett av de glesast befolkade länderna införa världens hårdaste skatter för transporter och resor är mycket olämpligt. Bättre både för klimatet och Sverige är arbeta i harmoni med EU.

dieselskatt

Svensk dieselskatt är näst högst i Europa.