Skogen – transporternas paradis


För den som gillar transporter är ett stort skogsbolag ett paradis. Det är betydande volymer – kubikmeter på ”skogsspråket” – som transporteras varje dag, året runt. Med lastbil, med järnväg och med sjöfart. Att Transportföretagens vd Mattias Dahl därför tillsammans med sina motsvarigheter i Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna, Carina Håkansson och Per Hidesten, den 25 juni besökte SCA i Sundsvall är inte att förvåna. Beröringspunkterna är åtskilliga och det rådde ingen brist på samtalsämnen.

Logistiken svarar för cirka 20 procent av SCA totala kostnadsmassa. Effektiva transporter är centralt för att deras verksamhet ska fungera. De är smörjmedlet i hela maskineriet. De har två järnvägspendlar, en trafik som drivs av Hector Rail, och de har två egna ro-ro fartyg för virket som går på export. För landtransporterna på väg samarbetar de med ett 70-tal åkeriföretag med totalt omkring 250 lastbilar.

SCA är Sundsvalls största arbetsgivare och en satsning som den de gjort i den nya massafabriken i Östrand som stod klar i fjol, en satsning på 8 miljarder kronor, betyder naturligtvis mycket för regionen. Men såsom många andra industrier upplever de att processen för att få nödvändiga tillstånd är lång och segdragen. Till tillståndsprocessen ska också läggas planprocessen. Det betyder att det tar år från start till mål, år som kostar pengar och försenar positiva satsningar.

-Vi måste få till en snabbare tillståndsprocess, säger Mattias Dahl. Det är inte rimligt som det är idag. SCA väntar till exempel fortfarande på att Sundsvall Logistikpark ska bli verklighet. En satsning som innebär att trafik flyttas från innerstan och som politiken är positiv inställd till. Trots det drar det ut på tiden. Jag säger inte att lagen ska säga ja till allt, men ingen tjänar på långa och utsträckta handläggningstider!

SCA känner tydligt av förarbristen, ett betydande orosmoln för en växande verksamhet såsom deras.

– Antalet elever i fordons- och transportprogrammet ökar vilket är mycket glädjande, men det behövs många fler. Föraryrket är ett framtidsyrke och det måste vi med gemensamma krafter få fler ungdomar att inse. Det är en av Transportföretagens mest prioriterade frågor.

SCA har på egen hand och tillsammans med sin branschorganisation Skogsindustrierna sedan länge arbetat för att få till möjligheter att köra med tyngre lastbilar och är naturligtvis glada över att det från den 1 juli 2018 är möjligt att köra med upp till 74 tons lastbilar på ett av Trafikverket utpekat vägnät. Men det går för långsamt med utbyggnaden. SCA rapporterade också att det går trögt i vissa kommuner. Även detta är en fråga som går hand i hand med Transportföretagen.

-Trafikverket måste få mer resurser så att bland annat fler broar kan rustas för BK4, och självklart ska inte kommunerna bromsa. Tyngre lastbilar – och förhoppningsvis inom något år även möjligheter med längre lastbilar – är ju en miljösatsning. Det räcker inte att de stora riksvägarna rustas för BK4 om inte vägarna till hamnen eller terminalen klarar BK4. Tyngre lastbilar betyder att varje lastbil kan transportera lite mer och betydande utsläpp av CO2 kan sparas per tonkilometer.

Något som också väckte intresse hos Mattias Dahl är SCA planer på att utvinna kolväten ur skogsråvarorna för att få fram biodrivmedel. SCA har inlett ett samarbete med St1 för att ta fram syntetisk diesel med tallolja som råvara men har också egna planer att ta fram kolväten i en ny fabrik intill massaanläggningen i Östrand.

-Sverige har satt ett oerhört tufft mål för koldioxidutsläppen från transporter till 2030, de ska minska med 70 procent jämfört med 2010. Biodrivmedel är inte enda lösningen, men klart är att det också behövs mängder av biodrivmedel. Det var därför oerhört glädjande att ta del av SCA planer. Även där är dock tillståndsprocessen komplex och segdragen men SCA var ändå optimistiska.

Mattias Dahl berättar att det inte var det första besöket han genomförde tillsammans med Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna och inte heller det sista.

–  Jag tycker att det ger oerhört mycket att tillsammans med Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna besöka medlemsföretag och lyssna in deras utmaningar. Vi har mycket gemensamt över branschgränserna. Transporter och skogsindustrin hänger ihop!