Smartare för varje dag – transportnäringens framtid är redan här


Transportnäringens digitala framtid är redan här – och branschen blir allt mer transportsmart. Digitalisering och biodrivmedel har bidragit till kraftigt minskade utsläpp från tunga lastbilar, trots att transporterna har ökat.

Artikeln publicerades i Veckans Affärer den 13 december

Anders Josephsson är näringspolitisk expert på Transportföretagen, han menar att det nu gäller att fortsätta att satsa på åtgärder som kan bidra till fortsatt effektivisering.

”Trots att transportarbetet har ökat så har utsläppen från tunga lastbilar minskat. Utsläppen minskade mer än något annat som mäts och minskningen svarade för nästan hälften av den totala utsläppsminskningen i Sverige. Det är glädjande besked som uppmuntrar branschen att fortsatt verka för miljömässigt hållbara transporter. Förnybara bränslen är självklart en viktig del i detta, men vi ska inte underskatta vad som framöver kan åstadkommas med hjälp av ny teknik och längre lastbilar.”

Längre fordon

Under hösten har regeringen gett Transportstyrelsen rätt att ge tillstånd till provverksamhet med tyngre och längre fordon på väg. Längre fordon kan bli en viktig del i branschens klimatarbete. Anders Josephsson vill nu gärna se en skyndsam process för att göra det möjligt att transportera med tyngre och längre fordon på mer permanent basis.

”Tyngre och längre ekipage på vägarna betyder färre lastbilar för att transportera samma mängd gods som idag. Jag hoppas därför att vi nu får se försöksverksamhet som sedan kan utvärderas så att vi kan gå från ord till handling. Branschen står mitt uppe i ett teknikskifte som stavas digitalisering. Teknikskiften sker i regel inte över en natt men då det väl slår igenom går det fortare än vad man hade kunnat tro”, menar Anders Josephsson.

”Digitalisering är ett brett begrepp. Vår bransch är redan digitaliserad: motorer, bränsleförbrukning, transport- och logistiksystem är idag i hög utsträckning digitaliserade. Denna utveckling som innebär effektivisering, är starkt bidragande till de minskade utsläppen från tunga transporter.”

Regelverk måste omprövas

För att möta den nya tekniken ställs krav på ny kompetens för branschens anställda. Det innebär att utbildningssystemen måste hänga med i utvecklingen. Teknikskiften innebär i regel att det gamla krockar med det nya – gamla regelverk måste omprövas och hur ska vi till exempel förhålla oss till självkörande lastbilar?

”Många som tänker på digitalisering inom transportbranschen tänker på autonoma transporter. Det är en spännande utveckling att följa, ingen kan ju helt säkert säga ens hur det kommer att se ut i branschen inom en nära framtid, men vi vet att mycket är på gång.”

”Platooning heter till exempel en metod som innebär att endast en förare kör tre lastbilar, kopplade på rad. Detta tittar just nu Schenker, Volvo, Scania och Chalmers närmare på. Det är även intressant att följa försöksverksamheten med elvägar.”

”Sverige är sedan flera år världsledande inom effektiva vägtransporter. Om företagen bara ges möjlighet att utvecklas kommer branschen att kunna bli ännu mer transportsmart i praktiken”, avslutar Anders Josephsson.