Snäv syn på kör- och vilotider försvårar


"Inget utrymme för förbättring med snäva lastbilsregler". Transportbranschens kör- och vilotider är så hårt hållna att man riskerar att få näringsförbud vid småfel. En missad paus på en minut kostar 500 kronor i böter. ”Det är inte bara lätt att göra fel, det är även svårt att göra rätt”, säger Fredrik Fagerström, vd för transportföretaget Godsservice.

Fredrik Fagerström, vd för transportföretaget Godsservice, medlem hos Transportföretagen har intervjuas av Svenskt Näringsliv om de svårigheter han möter till följd av det hårda regelverket.

”Fusk och svartarbete i branschen har skapat de regleringar som gäller för kör- och vilotider. Grundtanken är god, men Sverige har krånglat till det i onödan. Det menar Fredrik Fagerström, vd för transportföretaget Godsservice.

– Lagstiftningen i Sverige är för hård, speciellt jämfört med andra länder som Danmark. Man tror att man gör rätt, men ändå blir det fel. Branschen vet inte hur man ska göra för att göra rätt i alla lägen, säger han.

Tider och regler kontrolleras av färdskrivaren, i vilken chauffören stoppar i sitt personliga kort innan avfärd. Det är en känslig apparatur, som känner av om bilen bara rullar någon meter för att släppa fram ett annat fordon. Sitter inte kortet i då, så är det körning utan kort, vilket klassas som en mycket allvarlig överträdelse.

Läs hela artikeln här