Snöfallet får konsekvenser för våra transporter


Stockholms stad paralyserades den 9 november förra året, då 40 centimeter snö föll under ett dygn – enligt SMHI det kraftigaste snöfallet på 111 år. Tåg och bussar ställdes in, och bilister var strandsatta i flera timmar på olika vägar runt om i länet.

Det är inte bara inställda resor till skolor och jobb som påverkar vår vardag. Om alla transporter med tunga lastbilar skulle upphöra under några dagar, finns flera kritiska samhällsfunktioner som snart skulle drabbas.

Stockholms stad möttes av stark kritik efter snökaoset. Många gator blev överhuvudtaget inte skottade under de dagar som snön föll som mest och transporter till och från skola och jobb ställdes in. Svenska Dagbladet rapporterade att snökaosets kostnader uppkom till runt 1 miljard kronor om dagen för Stockholms stad. Den gången varade snökaoset i två dagar, men om problemen blir varaktiga så stiger självklart kostnaderna.

” Långsiktiga konsekvenser kan vara att människor inte tar jobb längre bort om det är svårt att transportera sig och då kan det på sikt ge en sämre produktionsutveckling”, säger Maria Börjesson, docent i transportsystemanalys vid KTH, i en intervju till Svenska Dagbladet.

Stockholms stad utvärderade senare vilken beredskap infrastrukturen har för kommande häftiga snöfall och resultatet är inte särskilt positivt; drabbas Stockholm av intensiva snöfall framgent kommer det att slå ut framkomligheten i Stockholm återigen. Men hur påverkas samhället om inte bara bussar och biltrafikens framkomlighet försämras kraftigt, utan även framkomligheten för tunga lastbilstransporter?

Flera funktioner sätts ur spel
Lastbilen har en betydelsefull roll i dagens transportsystem, vilket Sveriges Åkeriföretag belyser i rapporten ”En vecka utan lastbilar i Uppsala”. Inom åkeribranschen finns en stor medvetenhet om att det mesta i samhället påverkas om lastbilstransporter upphör. Det kan handla om allt från dagligvaror till butiker, sjukvård, post, drivmedel och i stort sett all industriverksamhet. Sker bortfall av lastbilstransporter på grund av dålig framkomlighet efter till exempel kraftigt snöfall, drabbas inte bara vitala samhällsfunktioner som sjukvård och livsmedelsförsörjning, utan det påverkar det mesta som vi direkt är i kontakt med i vår vardag.

Små störningar kan få stora konsekvenser
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MBS), beskriver hur vi är beroende av att vägar och transporter fungerar – ytterst få kommuner i Sverige är självförsörjande i en krissituation. Sker stora störningar i transportsystemen kan det bidra till att en kommun eller region blir helt isolerad. MBS beskriver, att det i förlängningen kan innebära att invånare blir utan varor och andra förnödenheter.

Vad händer om alla transporter stannar?
Sveriges Åkeriföretag har i rapporten ”En vecka utan lastbilar i Uppsala” utgått ifrån scenariot att alla transporter med tunga lastbilar upphör under en vecka. Ett intressant tankeexperiment som belyser lastbilstransporternas roll i dagens samhälle.

Här nedan följer några exempel på vad stora störningar i lastbilstransporter kan orsaka redan under dag ett. I detta scenario, en måndag.

  • Återvinningscentralerna stänger; redan efter några timmar stänger återvinningscentralerna. Det går inte att få ut avfallet från återvinningscentralerna och de fylls på väldigt snabbt.
  • Slutna avloppstankar kan inte hanteras; akuta problem med slutna tankar kan inte hanteras och normalt görs omedelbar utryckning för att tömma slutna tankar när hushåll med eget avlopp får stopp eller blir fullt.
  • Mjölk och fabrikstillverkat bröd tar slut i matbutiken; butik med eget bageri kan baka så länge det finns råvaror. Transporter till matbutiken kommer flera gånger om dagen och det är nästan alltid en bil inne som lastas av. Transporter sker nästan uteslutande via lastbil och de kommer både från matbutikens egna lager och från andra leverantörer.
  • På sjukhus tar maten slut och direkt brist på textilier uppstår; på sjukhuset får man levererat mat fyra gånger i veckan, samt textilier och instrument dagligen. Det blir genast brist på textilier och då scenariot börjar på en måndag, har sjukhuset ingen mat i lager.
  • Apotek kan inte längre leverera förbeställda läkemedel; Apoteket får i stort sett alla leveranser med lastbil och leveranser sker varje dag. Under dag 1 uppstår problem med förbeställda läkemedel, som förväntas levereras under dagen.

Det blir dessutom allt vanligare att företag har små lager för att undvika att binda kapital. Istället förlitar de sig på löpande leveranser av varor, ibland flera gånger om dygnet. Redan små störningar orsakar därför stora konsekvenser i verksamheten. I rapporten fastlås det att lastbilstransporter är en förutsättning även för transporter med andra transportslag. Järnväg, liksom sjöfart, är begränsad i sin flexibilitet och lastbilar är därför en viktig del av transportkedjan där andra transportslag används, till exempel till och från hamnar, järnvägsterminaler och flygplatser.

Transporter är samhällets blodomlopp och en av grundstommarna för såväl internationell som nationell tillväxt, välfärd och möten mellan människor. Lastbilstransporter, specifikt, är en integrerad del i vårt samhälle och utan dem skulle det vara svårt att få samhället att fungera. Därför arbetar vi på Transportföretagen aktivt för att främja förutsättningarna för transportnäringen. På så sätt bidrar vi till välfärd och hållbar tillväxt för alla.