Spännande och välkomnad storsatsning på elvägar!


Transportföretagen välkomnar att Trafikverket nu testar fler elvägar för ökat kunskapsunderlag kring användande, byggande, drift och underhåll.

”Tidigare i september kunde vi glädjas åt Trafikverkets besked om arbete med att ta fram en elvägspilot för att testa ett helt nytt system i full skala. Nu välkomnar vi ytterligare satsningar på att utforska elvägar som framtida möjlighet”, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef på Transportföretagen.

Elektrifiering är tillsammans med energieffektivisering och ökad användning av biodrivmedel viktiga åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från godstransporter på väg.

Cirka 85 procent av allt gods transporteras med lastbil och möjligheterna att byta till andra transportslag är begränsade. Därför är särskilt elektrifiering en åtgärd med stor potential att minska utsläppen.

”Elvägarna innebär en spännande teknik, som till exempel borde kunna användas inte minst för godsflöden från industri till hamn och tillbaka. Fordonstillverkarna säljer redan idag hybrider. Men för en omställning till mera el krävs tydliga incitament och förslagsvis en nationell plan”, säger Ulf Perbo.

”För en bråkdel av kostnaderna för till exempel höghastighetståg skulle mycket större miljövinster kunna göras genom en storsatsning på elvägar för lastbilstransporter”, avslutar Ulf Perbo, näringspolitisk chef, Transportföretagen.

Läs mer