Sverige är världsledande på trafiksäkerhet


För att uppnå en långsiktigt hållbar transportbransch är förbättrad trafiksäkerhet ett viktigt område. Det gäller såväl för branschen som för berörda myndigheter. Ny statistik från Eurostat visar att Sverige är världsledande.

Trots det faktum att vi under vinterhalvåret har snö och minusgrader som gör vägbanan hal – har Sverige minst antal trafikdöda i världen per invånare. I Eurostats redovisning är det endast Malta som slår Sverige. Det är en kombination av flera saker som gett denna framgång. Ökat fokus på trafiksäkerhet i infrastrukturplaneringen där bland annat mitträcken visat sig vara en lyckad strategi.

Vi har också mer trafiksäkrare fordon. Tidigare har den passiva säkerheten utvecklats framgångsrikt, det vill säga skydd för passagerarna när en olycka inträffar. Nu kommer de aktiva, förebyggande systemen som till exempel antisladdsystem, bilar som bromsar själva för fotgängare och andra faror, system som hjälper till att hålla bilen innanför vägmarkeringarna, döda vinkel-varnare med mera. Till detta ska läggas vikten av den trafiksäkerhetskultur som präglar svensk trafik. Att anpassa hastigheten, hålla avstånd, vara nykter och visa hänsyn är oerhört viktigt i svensk trafik, och här ser vi att vi kommit längre än de flesta andra länder.

Att fordonsparken kommer att bli allt säkrare i takt med att nya bilar byts ut vet vi. Vi på Transportföretagen önskar att ett stort fokus ska ligga på trafiksäkerhet i infrastrukturplaneringen. Då kan den positiva utvecklingen mot allt säkrare trafik fortsätta.

Läs mer här