Sverige kan bli ett nav för fossilfria transporter


Sverige kan bli ett föregångsland och hitta en ny exportmarknad inom fossilfri teknik, men då krävs helt andra styrmedel än idag.

Artikeln publicerades i Aktuell Hållbarhet den 7 juni

De senaste åren har hållbarhet seglat upp som en av transportbranschens allra viktigaste frågor vid sidan av kompetensförsörjning och kriminalitet. Bränsleomställningen är i full gång. Inom tung transport sker stora förbättringar när det gäller samlastning och biodrivmedel. Den kritiserade flygnäringen arbetar med att minska utsläppen på flera sätt, genom bland annat bättre inflygningsrutter för att minska antalet flygtimmar.

Bättre styrmedel
Men utvecklingen skulle kunna gå ännu fortare än idag.

”Vi behöver styrmedel som ger incitament till att byta mot bättre tekniska lösningar och mer bränslesnål teknik. Svenska företag som vill innovera borde också få använda den inhemska marknaden som experimentverkstad. Det skulle ge förutsättningar för att få fram nya produkter som kan exporteras och på riktigt leda till utsläppsminskningar”, säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen.

Fortsätt läsa artikeln här